Αξιολόγηση προϊόντων και "Κάστρου Αλληλεγγύης"

Από τη 17η διάθεση και μετά εγκαινιάζουμε μια νέα διαδικασία. Ζητάμε συμπληρώνοντας τη φόρμα αξιολόγησης στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας να μας πείτε τη γνώμη σας:

  1. για τα προϊόντα που παραλάβατε στην τελευταία απευθείας διάθεση
  2. για τον τρόπο που αυτή οργανώθηκε αλλά και
  3. για την κίνηση "Κάστρο Αλληλεγγύης" συνολικά.

Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα βοηθάτε την προσπάθεια για μια κατά το δυνατόν αντικειμενική αξιολόγηση των προϊόντων αλλά και των ίδιων των απευθείας διαθέσεων.

Όσο μεγαλύτερη συμμετοχή υπάρχει τόσο πιο "'έγκυρη" θα είναι η συνολική και συλλογική εικόνα που θα έχει η κίνηση για συγκεκριμένα προϊόντα και παραγωγούς.

Επίσης η γνώμη σας και οι προτάσεις-υποδείξεις σας θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κίνησης. Πέρα όμως από τις υποδείξεις επιζητούμε τη ενεργό συμμετοχή σας στις ίδιες τις διαδικασίες και στη "ζωή" του "Κάστρου Αλληλεγγύης".

Η φόρμα περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία (επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο ή/και email) ώστε να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση γίνεται από αυτούς που πράγματι παρέλαβαν προϊόντα στη 17η απευθείας διάθεση.

Εκτός από την τυπική "βαθμολόγηση" των προϊόντων και της κίνησης υπάρχει και η δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων, παραπόνων, υποδείξεων και προτάσεων.

Η φόρμα θα ανανεώνεται μετά από κάθε απευθείας διάθεση. Συγχρόνως θα ανακοινώνονται και τα συνολικά αποτελέσματα ανά προϊόν για την προηγούμενη διάθεση.

Ίσως υπάρξουν (αν κριθεί απαραίτητο) και ενδιάμεσες ανακοινώσεις όπως και ανακοίνωση του συνολικού αποτελέσματος για την ίδια την κίνηση.