Στατιστικά στοιχεία έως το 2019


Σας παρουσιάζουμε τα στατιστικά στοιχεία όλων των απευθείας διαθέσεων μέχρι το τέλος του 2019. Αναλυτικά στον πρώτο πίνακα και σε ετήσια βάση στον δεύτερο.

Στη στήλη «Παραγγελίες / Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που έγιναν εμπρόθεσμα, στη συνέχεια ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν καθώς και αυτός των ανεκτέλεστων παραγγελιών, που διαχρονικά είναι μικρός, μια ένδειξη υπευθυνότητας όσων παραγγέλνουν προϊόντα.

Σύνολα 19348 18497 851 4,4% 800 3473 18,0% 21950 542.403 718.002,29 €
ΔιαθέσειςΠαραγγελίεςΠρόσθετεςΣυνολικές
Α/ΑΗμερομ.ΑρχικέςΕκτελ.Ανεκτ.Ποσ. Ανεκτ.Μοναδ. ανεκτ.Επιπλ.  ΕπιτόπΠοσοσ. επιπλ.Αριθμ.ΚιλάΑξία ___Διάθεσης
11/5/2013 95 87 8 8,4% 6 59 62,1% 146 2.704 1.945,00 €
8/6/2013 274 251 23 8,4% 18 137 50,0% 385 11.668 8.369,40 €
6/7/2013 173 155 18 10,4% 16 77 44,5% 232 3.974 7.209,00 €
21/9/2013 395 367 28 7,1% 25 162 41,0% 528 14.206 15.713,50 €
2/11/2013 500 473 27 5,4% 25 186 37,2% 652 23.398 16.717,00 €
30/11/2013 420 411 9 2,1% 9 224 53,3% 634 9.246 19.326,00 €
21/12/2013 463 446 17 3,7% 16 212 45,8% 652 23.363 16.995,00 €
8/2/2014 458 431 27 5,9% 26 167 36,5% 598 18.174 13.548,00 €
15/3/2014 397 381 16 4,0% 13 236 59,4% 617 15.016 18.814,00 €
10η 12/4/2014 490 471 19 3,9% 16 177 36,1% 648 21.485 21.015,00 €
11η 10/5/2014 261 246 15 5,7% 14 120 46,0% 366 7.588 8.876,00 €
12η 14/6/2014 335 313 22 6,6% 22 100 29,9% 413 11.931 11.665,00 €
13η 20/9/2014 398 386 12 3,0% 11 208 52,3% 593 17.037 15.456,00 €
14η 11/10/2014 390 371 19 4,9% 19 169 43,3% 540 5.396 13.740,00 €
15η 22/11/2014 385 375 10 2,6% 10 138 35,8% 513 14.769 17.528,00 €
16η 20/12/2014 535 518 17 3,2% 16 111 20,7% 628 19.348 18.579,00 €
17η 7/2/2015 394 385 9 2,3% 9 29 7,4% 414 7.486 12.559,30 €
18η 4/4/2015 479 467 12 2,5% 11 10 2,1% 477 12.407 16.183,00 €
19η 9/5/2015 359 351 8 2,2% 8 19 5,3% 370 12.593 12.395,50 €
20η 13/6/2015 291 278 13 4,5% 12 19 6,5% 297 4.398 9.096,00 €
21η 3/10/2015 576 551 25 4,3% 25 22 3,8% 573 17.047 22.658,00 €
22η 7/11/2015 557 539 18 3,2% 17 25 4,5% 564 19.134 28.099,00 €
23η 19/12/2015 621 572 49 7,9% 48 14 2,3% 586 7.722 18.326,00 €
24η 6-20/2/2016 526 394 132 25,1% 130 20 3,8% 414 3.380 9.347,00 €
25η 5/3/2016 319 308 11 3,4% 11 12 3,8% 320 7.888 9.022,50 €
26η 16/4/2016 380 362 18 4,7% 17 27 7,1% 389 10.288 21.654,45 €
27η 4/6/2016 308 303 5 1,6% 5 28 9,1% 331 6.903 11.772,00 €
28η 8/10/2016 447 426 21 4,7% 21 31 6,9% 457 9.776 22.302,00 €
29η 19/11/2016 471 459 12 2,5% 12 32 6,8% 491 15.214 15.253,00 €
30η 17/12/2016 554 543 11 2,0% 11 34 6,1% 577 17.586 20.663,00 €
31η 4/2/2017 332 325 7 2,1% 6 40 12,0% 365 4.834 14.985,00 €
32η 11/3/2017 327 309 18 5,5% 17 24 7,3% 333 3.119 10.872,00 €
33η 8/4/2017 377 368 9 2,4% 8 23 6,1% 391 11.028 14.516,00 €
34η 13/5/2017 178 171 7 3,9% 6 19 10,7% 190 4.398 6.385,00 €
35η 17/6/2017 183 176 7 3,8% 7 16 8,7% 192 3.222 5.420,00 €
36η 7/10/2017 403 395 8 2,0% 7 37 9,2% 432 12.766 13.383,00 €
37η 11/11/2017 420 411 9 2,1% 9 39 9,3% 450 10.903 15.121,00 €
38η 16/12/2017 412 407 5 1,2% 5 42 10,2% 449 14.412 18.729,50 €
39η 10/2/2018 389 369 20 5,1% 19 15 3,9% 384 9.703 9.616,20 €
40η 31/3/2018 364 354 10 2,7% 10 31 8,5% 385 10.846 12.639,20 €
41η 5/5/2018 234 226 8 3,4% 7 16 6,8% 242 5.101 8.130,50 €
42η 9/6/2018 201 195 6 3,0% 6 17 8,5% 212 3.195 7.697,20 €
43η 6/10/2018 339 328 11 3,2% 10 29 8,6% 357 7.138 10.244,80 €
44η 10/11/2018 394 374 20 5,1% 16 32 8,1% 406 8.062 18.254,30 €
45η 15/12/2018 272 267 5 1,8% 4 41 15,1% 308 5.901 8.639,00 €
46η 9/2/2019 306 299 7 2,3% 5 35 11,4% 334 5.471 11.344,00 €
47η 16/3/2019 189 182 7 3,7% 6 23 12,2% 205 1.591 6.115,30 €
48η 20/4/2019 241 236 5 2,1% 5 31 12,9% 267 4.118 9.524,50 €
49η 8/6/2019 281 269 12 4,3% 11 27 9,6% 296 7.475 12.997,10 €
50η 5/10/2019 391 373 18 4,6% 18 43 11,0% 416 12.780 12.486,10 €
51η 9/11/2019 396 381 15 3,8% 13 40 10,1% 421 7.816 18.586,44 €
52η 21/12/2019 468 462 6 1,3% 6 48 10,3% 510 17.403 17.489,50 €

 
Πιο κάτω φαίνονται τα ίδια στοιχεία σε ετήσια βάση, όπως και ο αριθμός των διαθέσεων ανά έτος.

ΔιαθέσειςΠαραγγελίεςΠρόσθετεςΣυνολικές
ΈτοςΑριθ.ΑρχικέςΕκτελ.Ανεκτ.Ποσ. Ανεκτ.Μοναδ. ανεκτ.Επιπλ.  ΕπιτοπΠοσ. επιπλΑριθμ.ΚιλάΑξία
2013 7 2.320 2.190 130 5,6% 115 1.057 45,6% 3.229 88.559 86.274,90 €
2014 9 3.649 3.492 157 4,3% 147 1.426 39,1% 4.916 130.743 139.221,00 €
2015 7 3.277 3.143 134 4,1% 130 138 4,2% 3.281 80.787 119.316,80 €
2016 7 3.005 2.795 210 7,0% 207 184 6,1% 2.979 71.035 110.013,95 €
2017 8 2.632 2.562 70 2,7% 65 240 9,1% 2.802 64.682 99.411,50 €
2018 7 2.193 2.113 80 3,6% 72 181 8,3% 2.294 49.944 75.221,20 €
2019 7 2.272 2.202 70 3,1% 64 247 10,9% 2.449 56.653 88.542,94 €
Σύνολα 52 19.348 18.497 851 4,4% 800 3.473 18,0% 21.950 542.403 718.002,29 €

 
Η πτωτική τάση μέχρι το 2018 φαίνεται ότι αναστρέφεται το 2019. Η αυξητική τάση είναι περισσότερο έντονη από την 49η απευθείας διάθεση και μετά.

Στατιστικά στοιχεία έως το 2017


Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία όλων των απευθείας διαθέσεων προϊόντων μέχρι το τέλος του 2017. Στον πιο κάτω συγκεντρωτικό πίνακα, στη στήλη «Παραγγελίες / Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που έγιναν εμπρόθεσμα.

Φαίνεται επίσης ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν καθώς και αυτός των ανεκτέλεστων παραγγελιών, που διαχρονικά είναι μικρός αλλά στην τελευταία διάθεση έφτασε στο ποσοστό ρεκόρ του 1,2%. Είναι αναμφισβήτητα μια ένδειξη υπευθυνότητας όσων παραγγέλνουν προϊόντα.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομηνία

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ποσ/τό Ανεκτέλ.

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Αριθμός

Κιλά

Αξία

1η-3η

11/5-6/7/13

542

493

49

9,0%

40

273

50,4%

763

18.346

17.523,40 €

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713,50 €

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717,00 €

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326,00 €

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995,00 €

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548,00 €

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814,00 €

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

177

36,1%

648

21.485

21.015,00 €

11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

120

46,0%

366

7.588

8.876,00 €

12η

14/6/2014

335

313

22

6,6%

22

100

29,9%

413

11.931

11.665,00 €

13η

20/9/2014

398

386

12

3,0%

11

208

52,3%

593

17.037

15.456,00 €

14η

11/10/2014

390

371

19

4,9%

19

169

43,3%

540

5.396

13.740,00 €

15η

22/11/2014

385

375

10

2,6%

10

138

35,8%

513

14.769

17.528,00 €

16η

20/12/2014

535

518

17

3,2%

16

111

20,7%

628

19.348

18.579,00 €

17η

7/2/2015

394

385

9

2,3%

9

29

7,4%

414

7.486

12.559,30 €

18η

4/4/2015

479

467

12

2,5%

11

10

2,1%

477

12.407

16.183,00 €

19η

9/5/2015

359

351

8

2,2%

8

19

5,3%

370

12.593

12.395,50 €

20η

13/6/2015

291

278

13

4,5%

12

19

6,5%

297

4.398

9.096,00 €

21η

3/10/2015

576

551

25

4,3%

25

22

3,8%

573

17.047

22.658,00 €

22η

7/11/2015

557

539

18

3,2%

17

25

4,5%

564

19.134

28.099,00 €

23η

19/12/2015

621

572

49

7,9%

48

14

2,3%

586

7.722

18.326,00 €

24η

20/2/2016

 526 394 132 25,1% 130 20 3,8% 414 3.380 9.347,00 €

25η

5/3//2016

319 308 11 3,4% 11 12 3,8% 320 7.888 9.022,50 €

26η

16/4/2016

380 362 18 4,7% 17 27 7,1% 389 10.288 21.645,45 €

27η

 4/6/2016 308 303 5 1,6% 5 28 9,1% 331 6.903 11.772,00 €

28η

 8/10/2016 447 426 21 4,7% 21 31 6,9% 457 9.776 22.302,00 €

29η

19/11/2016  471 459 12 2,5% 12 32 6,8% 491 15.214 15.253,00 €
30η 17/12/2016  554 543 11 2,0% 11 34 6,1% 577 17.586 20.663,00 €
31η 4/2/2017  332 325 7 2,1% 6 40 12,0% 365 4.834 14.985,00 €
32η  11/3/2017 327 309 18 5,5% 17 24 7,3% 333 3.119 10.872,00 €
33η 8/4/2017  377 368 9 2,4% 8 23 6,1% 391 11.028 14.516,00 €
34η 13/5/2017  178 171 7 3,9% 6 19 10,7% 190 4.398 6.385,00 €
35η 17/6/2017  183 176 7 3,8% 7 16 8,7% 192 3.222 5.420,00 €
36η 7/10/2017  403 395 8 2,0% 7 37 9,2% 432 12.766 13.383,00 €
37η 11/11/2017  420 411 9 2,1% 9 39 9,3% 450 10.903 15.121,00 €
38η 16/12/2017  412 407 5 1,2% 5 42 10,2% 449 14.412 18.729,50 €

Σύνολα

14883

14182

701

4,7%

664

3045

20,5%

17207

435.806

554.238,15 €


Οι λίγες «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες από την αρχή του 2015 καταχωρούνται μόνο συμπληρωματικά, μέσω των "διορθώσεων", σε όσους είχαν ήδη παραγγείλει. Οι επιτόπου παραγγελίες από τότε έχουν σταματήσει, αυτό έχει γίνει πια γνωστό στους περισσότερους και έτσι έχει μειωθεί η «πίεση» για παραγγελίες της τελευταίας στιγμής.

Όμως, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, από την επόμενη απευθείας διάθεση δεν θα καταχωρούνται ούτε συμπληρωματικά νέες παραγγελίες. Αυτό γίνεται για να μη δώσουμε οποιαδήποτε αφορμή να συγχέονται οι δικές μας απευθείας διαθέσεις προϊόντων με οποιεσδήποτε άλλες, δήθεν "αγορές καταναλωτών", που πρόσφατα νομοθετήθηκαν. Δύο μήνες μετά την ψήφισή τους, η μέχρι τώρα χρήση τους δεν αφορούσε την εφαρμογή τους αλλά την επίκλησή τους για να μπουν εμπόδια σε πρωτοβουλίες πολιτών.

Οι απευθείας διαθέσεις προϊόντων που γίνονται με την πρωτοβουλία του "Κάστρου Αλληλεγγύης" είναι μια αυτοοργανωμένη διαδικασία, η οποία, πέρα από την προετοιμασία της, διαρκεί σχεδόν τρεις εβδομάδες, με ηλεκτρονικές παραγγελίες (και τηλεφωνικές που καταχωρούνται ηλεκτρονικά από εθελοντές της κίνησης) προϊόντων των οποίων έχει προηγουμένως ανακοινωθεί ο παραγωγός, η συσκευασία και η τιμή.

Η τελευταία πράξη αυτής της διαδικασίας, η παραλαβή των παραγγελιών (με την απευθείας πληρωμή στον παραγωγό και την έκδοση του νόμιμου παρασταστικού) γίνεται σε προκαθορισμένο χώρο, με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι να εξυπηρετούνται γρήγορα.

Η συντονιστική ομάδα και οι εθελοντές, με την κατάλληλη προετοιμασία, έχουν φροντίσει γι' αυτό. Επίσης όσοι προσέρχονται να παραλάβουν τις παραγγελίες τους είναι ενημερωμένοι (οι περισσότεροι) και έρχονται στην ώρα που τους έχει υποδειχθεί ή έχουν επιλέξει και δηλώσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.

Είναι κρίμα να αφήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, κάποιοι να προσπαθούν να τη διαστρεβλώσουν ως κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ας διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα των απευθείας διαθέσεων που με τη βοήθεια όλων μας έχει καθιερωθεί και στην πόλη μας.

 

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

 

 

Σελίδα 1 από 11