13η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία


Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας». Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν.

Το ποσοστό (3%) των ανεκτέλεστων παραγγελιών κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Εξακολουθεί να ισχύει η εκτίμησή μας για την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τη διαδικασία οι συμπολίτες μας που παραγγέλνουν.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

 177

 36,1%

 648

 21.485

 21.015

11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

 120

 46,0%

 366

 7.588

 8.876

12η

14/6/2014

335

313

22

6,6%

22

100

29,9%

413

11.931

11.665

13η

20/9/2014

398

386

12

3,0%

11

208

52,3%

593

17.037

15.456

 

Σύνολα

4659

4418

241

5,2%

217

2065

44,3%

6464

179.789

175.648


Οι «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Από τους 115 συμπολίτες μας, που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με την κίνηση στη 13η διάθεση, περίπου το 70% ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία.

Από τους 200 συνολικά που ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία τουλάχιστον οι 120 είχαν ειδοποιηθεί με διάφορους τρόπους (email, sms, τηλέφωνο). Νομίζουμε ότι αυτός ο αριθμός αδικεί την 15ήμερη προσπάθεια ενημέρωσης, που γίνεται κυρίως από τη συντονιστική ομάδα.

Είχαμε επιλέξει από την αρχή να δεχόμαστε πρόσθετες (επιτόπου) παραγγελίες, γιατί έτσι έρχονταν σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους την επόμενη φορά παρήγγειλαν κανονικά. Παράλληλα μ’ αυτή την τακτική πετυχαίνουμε την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών, που είναι από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

Όμως η διαδικασία των επιπλέον (επιτόπου) παραγγελιών προσθέτει μεγάλο φόρτο στους εθελοντές και επιπλέον είναι αντίθετη με το πνεύμα συλλογικότητας, που προσπαθούμε σαν κίνηση να ενισχύσουμε. Ζητάμε τη βοήθειά σας για τη μείωσή του μέσω των έγκαιρων παραγγελιών.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Φαίνεται μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες διαθέσεις και υπερβαίνει το επίπεδο της αντίστοιχης περυσινής διάθεσης. Αν όμως συνυπολογιστεί ο αριθμός των νέων, που έχουν από τότε προσεγγίσει την κίνηση, το μέγεθος αυτής της ανόδου περιορίζεται και μας υποχρεώνει να στοχεύουμε ακόμη υψηλότερα.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF