16η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία


Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων, σε σύγκριση και με όλες τις προηγούμενες. Στον πιο κάτω συγκεντρωτικό πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που έγιναν εμπρόθεσμα, οι οποίες και λόγω εποχής ήταν σημαντικά αυξημένες, μεγαλύτερες από κάθε άλλη φορά.

Φαίνεται επίσης ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν καθώς και αυτός των ανεκτέλεστων παραγγελιών. Για άλλη μια φορά το ποσοστό τους (3,2%) ήταν πάρα πολύ χαμηλό.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

 177  36,1%  648  21.485  21.015
11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

 120  46,0%  366  7.588  8.876
12η

14/6/2014

335

313

22

6,6%

22

100

29,9%

413

11.931

11.665

13η

20/9/2014

398

386

12

3,0%

11

208

52,3%

593

17.037

15.456

14η

11/10/2014

390

371

19

4,9%

19

169

43,3%

540

5.396

13.740

15η

22/11/2014

385

375

10

2,6%

10

138

35,8%

513

14.769

17.528

16η

20/12/2014

535

518

17

3,2%

16

111

20,7%

628

19.348

18.579

 

Σύνολα

5969

5682

287

4,8%

262

2483

41,6%

8145

219.302

225.495


Οι «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Από τους 75 συμπολίτες μας, που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με την κίνηση στη 16η διάθεση, το ένα τρίτο ανήκει στην παραπάνω κατηγορία.

Από τους 111 συνολικά που ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία τουλάχιστον οι 60 είχαν ειδοποιηθεί με διάφορους τρόπους (email, sms, τηλέφωνο). Παρά τον περιορισμό του, αυτός ο αριθμός αδικεί την 15ήμερη προσπάθεια ενημέρωσης. Επίσης η διαδικασία των επιπλέον (επιτόπου) παραγγελιών προσθέτει μεγάλο φόρτο στους εθελοντές και είναι αντίθετη με το πνεύμα συλλογικότητας, που προσπαθούμε σαν κίνηση να ενισχύσουμε.

Αυτή η διαδικασία, που υπήρχε ώστε παράλληλα με την ενίσχυση των παραγωγών να φέρουμε νέους ανθρώπους κοντά στην κίνηση εφαρμόστηκε για τελευταία φορά. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων απευθείας διαθέσεων έγινε η σχετική ενημέρωση.

Επιθυμία μας ήταν αυτή η διαδικασία να εξυπηρετεί αποκλειστικά αυτούς που ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή ή αυτούς που για πρώτη φορά γνώριζαν την κίνηση. Όμως αυτό, ιδίως στις τελευταίες διαθέσεις, συνέβαινε σε μικρό ποσοστό.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Η μεγάλη συμμετοχή, μας δημιουργεί μεγαλύτερες υποχρεώσεις αλλά και προσδοκίες για μεγαλύτερη συμμετοχή εθελοντών.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF