17η-18η απευθείας διαθέσεις - στατιστικά στοιχεία


Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία των δύο τελευταίων απευθείας διαθέσεων προϊόντων, σε σύγκριση και με όλες τις προηγούμενες. Στον πιο κάτω συγκεντρωτικό πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που έγιναν εμπρόθεσμα.

Φαίνεται επίσης ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν καθώς και αυτός των ανεκτέλεστων παραγγελιών, οι οποίες για άλλη μια φορά, ποσοστό (2,3% - 2,5%), ήταν πολύ λίγες.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

 177  36,1%  648  21.485  21.015
11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

 120  46,0%  366  7.588  8.876
12η

14/6/2014

335

313

22

6,6%

22

100

29,9%

413

11.931

11.665

13η

20/9/2014

398

386

12

3,0%

11

208

52,3%

593

17.037

15.456

14η

11/10/2014

390

371

19

4,9%

19

169

43,3%

540

5.396

13.740

15η

22/11/2014

385

375

10

2,6%

10

138

35,8%

513

14.769

17.528

16η

20/12/2014

535

518

17

3,2%

16

111

20,7%

628

19.348

18.579

17η 7/2/2015 394 385 9 2,3% 9 29 7,4% 414 7.486 12.559
18η

4/4/2015

479

467

12

2,5%

11

10

2,1%

477

12.407

16183

 

Σύνολα

6842

6534

308

4,5%

282

2522

36,9%

9.036

239.195

254.238


Οι λίγες «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, κυρίως συμπληρωματικά σε όσους είχαν ήδη παραγγείλει. Είναι μια διαδικασία η οποία, από την αρχή του έτους, σταμάτησε να εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα ήταν αμέσως ορατά καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή καθυστέρηση, ακόμη και στην τελευταία διάθεση που η κίνηση ήταν αυξημένη.

Οι περισσότεροι από όσους τελευταία στιγμή ενημερώθηκαν, έδειξαν να καταλαβαίνουν τη διαδικασία και έδωσαν τα στοιχεία τους ώστε να ενημερώνονται με sms ή email για τις επόμενες διαθέσεις. Κάποιοι λίγοι δεν καταλαβαίνουν ότι η απευθείας διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες είναι μια συλλογική προσπάθεια (μαζική παραγγελία – οργάνωση παραλαβής) και θέλουν μόνο να επωφεληθούν από τα αποτελέσματά της (καλύτερες τιμές - ποιότητα).

Να ξανατονίσουμε ότι αυτή η συλλογική προσπάθεια διαφέρει από τη λαϊκή αγορά. Άλλος είναι ο ρόλος των λαϊκών αγορών με τις οποίες δεν έχουμε καμμία αντίθεση και τις οποίες άλλωστε κι εμείς προτιμάμε για τις υπόλοιπες αγορές μας.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Η συνεχιζόμενη μεγάλη συμμετοχή, μας δημιουργεί μεγαλύτερες υποχρεώσεις αλλά και προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή εθελοντών.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF