19η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία


Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθέσης προϊόντων, σε σύγκριση και με όλες τις προηγούμενες. Στον πιο κάτω συγκεντρωτικό πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που έγιναν εμπρόθεσμα.

Φαίνεται επίσης ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν καθώς και αυτός των ανεκτέλεστων παραγγελιών, οι οποίες για άλλη μια φορά, ποσοστό 2,2 %, ήταν αμελητέες.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

1η-3η

11/5-6/7/13

542

493

49

9,0%

40

273

50,4%

763

18.346

17.523

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

 177  36,1%  648  21.485  21.015
11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

 120  46,0%  366  7.588  8.876
12η

14/6/2014

335

313

22

6,6%

22

100

29,9%

413

11.931

11.665

13η

20/9/2014

398

386

12

3,0%

11

208

52,3%

593

17.037

15.456

14η

11/10/2014

390

371

19

4,9%

19

169

43,3%

540

5.396

13.740

15η

22/11/2014

385

375

10

2,6%

10

138

35,8%

513

14.769

17.528

16η

20/12/2014

535

518

17

3,2%

16

111

20,7%

628

19.348

18.579

17η 7/2/2015 394 385 9 2,3% 9 29 7,4% 414 7.486 12.559
18η

4/4/2015

479

467

12

2,5%

11

10

2,1%

477

12.407

16.183

19η

9/5/2015

359

351

8

2,2%

8

19

5,3%

370

12.593

12.395

 

Σύνολα

7201

6885

316

4,4%

290

2541

35,3%

9.406

251.788

266.634


Οι λίγες «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, κυρίως συμπληρωματικά σε όσους είχαν ήδη παραγγείλει. Είναι μια διαδικασία η οποία, από την αρχή του έτους, σταμάτησε να εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα ήταν αμέσως ορατά καθώς, για άλλη μια φορά, δεν υπήρχε η παραμικρή καθυστέρηση.

Οι περισσότεροι από όσους τελευταία στιγμή ενημερώθηκαν, έδειξαν να καταλαβαίνουν τη διαδικασία και έδωσαν τα στοιχεία τους ώστε να ενημερώνονται με sms ή email για τις επόμενες διαθέσεις. Κάποιοι λίγοι εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν ότι η απευθείας διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες είναι μια συλλογική προσπάθεια.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της τελευταίας διάθεσης είναι ότι το 56% των παραγγελιών έγινε τις 3 τελευταίες ημέρες, μάλιστα οι μισές από αυτές, 28%, την τελευταία ημέρα (από τις 15 των παραγγελιών). Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας άρχισε να ενεργοποιείται μετά το 2ο sms ή το 2ο email. Ακόμη και στα πρώτα βήματα, όταν η κίνηση δεν ήταν τόσο γνωστή, το ποσοστό αυτό, μερικές φορές, πλησίασε ή μόνο οριακά ξεπέρασε το 50%.

Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν ότι αυτή η "αργοπορία" δυσκολεύει την έγκαιρη οργάνωση της απευθείας διάθεσης αλλά και τη "διαπραγματευτική" θέση της κίνησης απέναντι στους παραγωγούς.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Η συνεχιζόμενη μεγάλη συμμετοχή, μας δημιουργεί μεγαλύτερες υποχρεώσεις αλλά και προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή εθελοντών.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF