6η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στην τρίτη στήλη του πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα. Στην επόμενη στήλη φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν.

Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες ήταν πάντα λίγες σε αριθμό και το ποσοστό τους σε σχέση με τις αρχικές ήταν πολύ μικρό και συνεχώς μειούμενο. Όμως το ελάχιστο ποσοστό 2,1% (όσων δεν προσήλθαν στην τελευταία διάθεση) αποτελεί μοναδικό ρεκόρ και δείχνει την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

Οι πρόσθετες, επιπλέον παραγγελίες, είναι αυτές που καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας και κυρίως αυτές που καταχωρήθηκαν επιτόπου για λογαριασμό όσων ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς προηγουμένως να παραγγείλουν. Βλέπουμε ότι το ποσοστό των πρόσθετων σε σχέση με τις αρχικές παραγγελίες είναι σημαντικό. Είχαμε πετύχει τη συνεχή μείωσή του, η οποία στην τελευταία διάθεση ανακόπηκε. Στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί.

Έχουμε όμως επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες για δύο λόγους. Πρώτον έτσι έρχονται σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά. Δεύτερον έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

 

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα συνολικά κιλά και το ποσόν της κάθε απευθείας διάθεσης. Η μικρή μείωση του αριθμού των παραγγελιών που υλοποιήθηκαν στην τελευταία διάθεση σε σύγκριση με την προηγούμενη, της 2ας Νοεμβρίου, είναι στην πραγματικότητα αύξηση αν ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον μία στις πέντε από τις παραγγελίες των προηγουμένων διαθέσεων περιλάμβαναν μόνο πατάτες.

Οι πολίτες της Λαμίας γνωρίζουν και αγκαλιάζουν την κίνηση όλο και περισσότερο και ο αριθμός των ειδών - προϊόντων που εντάσσονται στις απευθείας διαθέσεις διευρύνεται. Όμως η διεύρυνση ειδών και παραγγελιών αυξάνει τις υποχρεώσεις της κίνησης μας και τις ανάγκες σε εθελοντές. Στην τελευταία διάθεση εξυπηρετήθηκαν και πάλι αμέσως από την γραμματεία (με αύξηση των εθελοντών) όσοι τήρησαν το προκαθορισμένο ωράριο προσέλευσης.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF