8η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν, ο αριθμός και το ποσοστό των ανεκτέλεστων. Οι «Πρόσθετες / Επιπλέον Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας και κυρίως όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης.

Η μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε στις ανεκτέλεστες παραγγελίες ίσως οφείλεται στην αναβολή κατά μία εβδομάδα της απευθείας διάθεσης. Με αυτή την έννοια το ποσοστό 5,9% δεν θεωρείται μεγάλο και παραμένει η εκτίμησή μας για την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισαν (και αυτή τη φορά) οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

 

Σύνολα

2778

2621

157

5,7%

141

1224

44,1%

3827

88.559

99.822

Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων διαθέσεων και τη συνεχή διεύρυνση της κίνησης περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή από πλευράς παραγγελιών. Οι εκτιμήσεις μας δεν επαληθεύτηκαν και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας αναφερθήκαμε σε πιθανά αίτια όπως: Τη ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης (από τις αρχές του έτους), τη μικρή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, πιθανές δικές μας αστοχίες και έλλειψη κατανόησης της σημασίας της έγκαιρης παραγγελίας.

Από το Μάιο του 2013, σε 8 απευθείας διαθέσεις προϊόντων (περίπου 4.000 παραγγελίες), διατέθηκαν πάνω από 100 τόνοι ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. Συνολικά πάνω από 1.700 οικογένειες στήριξαν αυτή την προσπάθεια κάνοντας έξυπνες αγορές και εξοικονομώντας 30.000 - 40.000 €.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με τις αγορές τους στήριξαν τους παραγωγούς, στους οποίους και κατέληξε το σύνολο του ποσού που διέθεσαν. Ταυτόχρονα βοήθησαν με τη συμμετοχή τους να υλοποιηθούν οι παράλληλες δράσεις: συλλογή φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο, πλαστικών καπακιών για το Σύλλογο Παραπληγικών, σχολικών ειδών σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών και συλλογή τηγανέλαιου, μια μικρή συμβολή στο περιβάλλον, που αποφέρει (μέσω ανταλλαγής) προϊόντα προς δωρεά σε ιδρύματα.

Η ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δράσεις της κίνησης βασίζεται αποκλειστικά στους εθελοντές. Βοηθήστε αυτή να φτάσει σε περισσότερους.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Απολογισμός 2013 - Απευθείας διαθέσεις

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία όλων των απευθείας διάθεσεων προϊόντων, οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013 με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν, ο αριθμός και το ποσοστό των ανεκτέλεστων. Οι «Πρόσθετες / Επιπλέον Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας και κυρίως όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης.

 

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

 

Σύνολα

2320

2190

130

5,6%

115

1057

45,6%

3229

88.559

86.274

 

Βλέπουμε μια τάση σταθεροποίησης σε επίπεδα ανώτερα των 600 παραγγελιών, ανεξαρτήτως του αριθμού και των ειδών των προϊόντων που περιλαμβάνει η απευθείας διάθεση. Ο απολογισμός όλης της χρονιάς (οι 7 διαθέσεις σε 7 μήνες) δείχνει περισσότερες από 20πλάσιες παραγγελίες σε σχέση με αυτές της δύσκολης αρχής ενώ σε επίπεδο κιλών δείχνει 30πλάσιες ποσότητες.

Οι πολίτες της Λαμίας γνωρίζουν και αγκαλιάζουν την κίνηση όλο και περισσότερο και ο αριθμός των ειδών - προϊόντων που εντάσσονται στις απευθείας διαθέσεις συνεχώς διευρύνεται. Ακόμη και στην τελευταία διάθεση πάνω από 200 συμπολίτες μας παρήγγειλαν για πρώτη φορά, οι περισσότεροι εμπρόθεσμα, ενώ ο αριθμός όσων έχουν παραγγείλει έστω και μία φορά έχει ξεπεράσει τους 1600.

Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες ήταν πάντα λίγες σε αριθμό και το ποσοστό τους σε σχέση με τις αρχικές ήταν πολύ μικρό και συνεχώς μειούμενο. Ιδιαίτερα όμως τα ποσοστά 2,1% και 3,7% (όσων δεν προσήλθαν στις δύο τελευταίες διαθέσεις) δείχνουν την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

Το ποσοστό 45,6% των πρόσθετων σε σχέση με τις αρχικές παραγγελίες παρέμεινε σημαντικό. Ο στόχος μας για τη μείωσή του δεν είχε απήχηση σε αρκετούς συμπολίτες μας, οι οποίοι επιμένουν να έρχονται χωρίς παραγγελία, δυσκολεύοντας τη διαδικασία της διάθεσης και το προγραμματισμό της.

Είχαμε από την αρχή επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες - επιτόπου παραγγελίες, γιατί έτσι έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά, πετυχαίνοντας παράλληλα την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών, που είναι άλλωστε και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία σχεδόν ένας στους δύο, από όσους έρχονται χωρίς παραγγελία, έρχεται ευκαιριακά. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, που η κατάργησή της θα απελευθερώσει εθελοντές, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων έχουν έγκαιρα παραγγείλει.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Σελίδα 8 από 10