Διάλογος για τη συνέχεια

 

Πρόταση για τη συνέχιση της κίνησης

(Πρόσκληση διατύπωσης απόψεων - εγγραφές μελών-εθελοντών)

Κάστρο Αλληλεγγύης

Στις τελευταίες συζητήσεις της συντονιστικής ομάδας, διαπιστώθηκε η ανάγκη για μια "επανίδρυση" της κίνησης "Κάστρο Αλληλεγγύης".

Στο προηγούμενο κάλεσμα για συζήτηση-συμμετοχή και εθελοντική βοήθεια ανταποκρίθηκαν κάποιοι μέσω e-mail. Παραθέτουμε πρώτα τις απόψεις τους και αμέσως μετά την πρόταση για τη συνέχεια της διαδικασίας διαλόγου:

Απαντήσεις, απόψεις, προτάσεις

Απάντηση 1: «Χαίρετε, Λέγομαι _______ και προσφέρομαι να συμμετέχω εθελοντικά τις ημέρες που γίνονται οι διανομές των προϊόντων σε όποια θέση θέλετε. Δεν έχω την δυνατότητα να βοηθήσω σε άλλες δραστηριότητες λόγω εργασίας. Το τηλέφωνό μου είναι ______. Πιστεύω στην χρησιμότητα του θεσμού και νομίζω ότι ειδικά αυτή την περίοδο θα μας βοηθήσει όλους. Παραγωγούς και καταναλωτές».

Απάντηση 2: «Καλησπέρα σας, θα ήθελα να προτείνω να συνταχθεί και ν’ αναρτηθεί ένας πίνακας με τις δραστηριότητες των εθελοντών καθώς και τον αριθμό που απαιτείται κατά κατηγορία, ώστε να δούμε σε ποιο τομέα μπορεί να προσφέρει κάποιος προκειμένου να δηλώσει τη συμμετοχή του. Πιστεύω μ’ αυτόν τον τρόπο κι εσείς θα ξέρετε τη δυναμικότητα των εθελοντών κατά κατηγορία κι εμείς θα καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες κι αν μπορούμε να προσφέρουμε».

Απάντηση 3: «Καταρχάς ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ με υγεία και διάθεση και στήριξη - δύναμη να συνεχίσετε στην δράση ως ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ και είμαι παρών να συνδράμω ώστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Με φίλους που το συζητάμε, είναι πολλοί 3ης ηλικίας άνθρωποι που πραγματικά περιμένουν την δράση σας καθώς το κόστος διαβίωσης γίνεται όλο και πιο βαρύ!!! Ευχαριστώ».

Περισσότερα για τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη συνέχεια.

Πρόταση για τη συνέχεια

Θέλοντας να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, δημιουργήσαμε μια φόρμα, μέσα από την οποία μπορεί κάποιος να διατυπώσει τις απόψεις του και να δηλώσει την πρόθεση του να θεωρείται μέλος ή/και εθελοντής των μελλοντικών διαδικασιών. Ουσιαστικά επιλέχτηκε η δεύτερη πρόταση από αυτές που είχαν κατατεθεί στα πλαίσια του διαλόγου (εδώ αναλυτικά ή συνοπτικά πιο κάτω:)

"... Διάλογος: Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν όσα παρακάτω, σχηματικά, αναφέρονται:

 1. Η διερεύνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης ανοιχτής συνέλευσης με αυξημένη συμμετοχή, που θα αποφασίσει για τη συνέχεια και θα ανανεώσει τη συντονιστική ομάδα με αρκετούς νέους εθελοντές.
 2. Η «επανίδρυση» της κίνησης, με εγγραφή από την αρχή όλων των μελών – εθελοντών, με ανάληψη ελάχιστων υποχρεώσεων (π.χ. συμμετοχή κάθε εθελοντή σε 2 απευθείας διαθέσεις ανά περίοδο) και ελάχιστο αριθμό μελών ως προϋπόθεση για τη συνέχεια.
 3. Ο μετασχηματισμός της κίνησης σε σχήμα με ευρύτερη στόχευση που θα μπορεί να οργανώνει και απευθείας διαθέσεις. Από τους προτείνοντες, τονίστηκε ότι η ύπαρξη της κίνησης και μόνον δείχνει μια «αντίσταση στην ισοπέδωση».
 4. Η διερεύνηση μετατροπής σε καταναλωτικό συνεταιρισμό, ο οποίος προϋποθέτει την λεπτομερή επεξεργασία ενός σχεδίου υλοποίησης.
 5. Η διοργάνωση, με την υπάρχουσα δομή, μιας απευθείας διάθεσης μέσα στον Οκτώβριο, μετά (και μέσα) από την οποία να τεθούν σε συζήτηση όλα τα ζητήματα..."

Λόγω δυσκολιών να συγκληθεί άμεσα ανοιχτή συνέλευση, θεωρήθηκε ότι η διαδικασία επανίδρυσης μπορεί να ξεκινήσει διαδικτυακά και να εξελίσσεται παράλληλα με τις συναντήσεις της συντονιστικής ομάδας, που πάντα είναι ανοιχτές.

Με βάση τα παραπάνω, οι εγγραφές εθελοντών-μελών της κίνησης θα γίνουν από την αρχή. Η φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή, τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκούν οι συζητήσεις για το μέλλον της κίνησης.

Το αρχικό πλαίσιο, με βάση το οποίο θα γίνονται οι εγγραφές, υπάρχει αναλυτικά στο «Ποιοι είμαστε» και περιληπτικά αναφέρεται πιο κάτω:

Η κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» είναι ανοιχτή σε όλους και αποτελεί σημείο επαφής πολιτών, οι οποίοι μέσω της εθελοντικής προσφοράς έχουν ως στόχο:

 1. Την ανάπτυξη πνεύματος και βιώσιμων δομών αλληλεγγύης και συνεργασίας.
 2. Την ενίσχυση, ανάπτυξη και προώθηση της ντόπιας παραγωγής.
 3. Την απ’ ευθείας διάθεση φθηνών ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές.

Στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν το παραπάνω πλαίσιο θα μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις απόψεις που έχουν ήδη κατατεθεί και αυτές που θα κατατεθούν.

Αρμόδιο να το κάνει αυτό θα είναι το σώμα που θα προκύψει από τις εγγραφές μελών και με διαδικασία που αυτό το ίδιο θα αποφασίσει.

Ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν είναι:

 • Ο ελάχιστος αριθμός μελών που πρέπει να εγγραφούν ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε απευθείας διαθέσεις προϊόντων.
 • Ο ελάχιστος αριθμός εθελοντών που πρέπει να δηλωθεί και ο ελάχιστος αριθμός υποχρεώσεων που θα έχει ο καθένας μας.
 • Η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να θεωρηθεί ότι η κίνηση κάνει μια νέα αρχή.
 • Στη διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπεται η ανάδειξη νέας συντονιστικής ομάδας.

Μέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η τρέχουσα συντονιστική ομάδα θα έχει την πρωτοβουλία για τη συνέχιση του διαλόγου.

Αναμένουμε τις απόψεις σας για όλα τα παραπάνω και τη συμμετοχή σας ως μέλη αλλά και εθελοντές. Κοινοποιήστε το σε όσους νομίζετε ότι ενδιαφέρονται.

Οι απόψεις που θα κατατεθούν, θα δημοσιεύονται εδώ. Η ανανέωση του περιεχομένου με τις νεότερες απόψεις θα γίνεται τακτικά.

 Η συντονιστική ομάδα