Ηλεκτρικό Ρεύμα - Ευρετήριο ΆρθρωνΗλεκτρικό Ρεύμα – Ευρετήριο κειμένων


Μία γενική περιγραφή της Ρήτρας Αναπροσαρμογής γίνεται στο άρθρο:

ΔΕΗ-1_Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Επίσης μια γενική επισκόπηση υπολογισμού της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, των επιδοτήσεων (μέχρι 10 κιλοβατώρες ανά ημέρα) και των εκπτώσεων υπάρχει στο:

Λογαριασμοί Ρεύματος – Πίνακες - 5η Έκδοση


Παραδείγματα υπολογισμών - Επεξηγήσεις - 3 εκδόσεις

Ανάλυση παραδειγμάτων πραγματικών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Παρουσιάζονται 3 εκδόσεις (στις παρενθέσεις οι καταναλώσεις και το διάστημα), όπως πιο κάτω.

Η αρχική έκδοση είναι η ήδη δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας. Στις άλλες δύο τα αρχεία είναι μόνο σε μορφή PDF.

Μεταξύ των εκδόσεων υπάρχει ένα κοινό παράδειγμα για να υπάρχει συνέχεια μεταξύ τους. Οι εκδόσεις είναι σχεδόν αυτόνομες και μπορεί να διαβαστούν με οποιαδήποτε σειρά (ας πούμε ποια έκδοση ταιριάζει στη δική μας κατανάλωση).

Σε κάθε έκδοση υπάρχουν τρία άρθρα με 2 παραδείγματα το καθένα  (για λόγους σύγκρισης) και με τους παρακάτω τίτλους (καλύτερα να διαβαστούν με τη σειρά):


Παραδείγματα - Αρχική Έκδοση 
(415kWh: 26/8/21-27/12/21, 723kWh: 7/10/21-6/2/22)

ΔΕΗ-2_Επεξήγηση λογαριασμού ρεύματος

ΔΕΗ-3_Υπολογισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής

ΔΕΗ-4_Υπολογισμός Εκπτώσεων – Επιδοτήσεων


Παραδείγματα - 2η Έκδοση 
(723kWh: 7/10/21-6/2/22, 850kWh: 22/12/21 - 18/4/22)

ΔΕΗ-2_Επεξήγηση λογαριασμού ρεύματος - 2η έκδοση

ΔΕΗ-3_Υπολογισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής - 2η έκδοση

ΔΕΗ-4_Υπολογισμός Εκπτώσεων – Επιδοτήσεων - 2η έκδοση


Παραδείγματα - 3η Έκδοση 
(850kWh942kWh Ημερήσιο + 282 kWh Νυχτερινό: 22/12/21 - 18/4/22)

ΔΕΗ-2_Επεξήγηση λογαριασμού ρεύματος - 3η έκδοση

ΔΕΗ-3_Υπολογισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής - 3η έκδοση

ΔΕΗ-4_Υπολογισμός Εκπτώσεων – Επιδοτήσεων - 3η έκδοση


Από έκδοση σε έκδοση υπάρχει αύξουσα χρονική διαδοχή (έτσι γίνεται φανερή η συνεχής αύξηση της Ρήτρας) αλλά και αύξουσα κατανάλωση. Όπως θα διαπιστώσετε δεν χρησιμοποιούμε «ακραία» παραδείγματα με υπερβολικές χρεώσεις, όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί σκοπός μας είναι η ενημέρωση και όχι ο εντυπωσιασμός.

Μέσω της ενημέρωσης μπορούμε να πετύχουμε δύο στόχους: να συμβάλλουμε στην ανατροπή του παράλογου αυτού συστήματος αλλά και μέχρι τότε να συμβάλουμε ώστε οι πολίτες να (έχουν τη δυνατότητα ή να βοηθήσουν άλλους να) κάνουν τις σωστές επιλογές.

Για παράδειγμα: πότε σε συμφέρει να επιλέξεις σταθερό τιμολόγιο, τι σημαίνει η εξαγγελία (2/5/2022) ότι θα μπει 100€ πλαφόν στη μεγαβατώρα (στις 30/4/2022, προβλήθηκε η εξαγγελία ότι καταργείται η ρήτρα). Τι σημαίνουν τέλος τα χθεσινά μέτρα. Σε κάποια από τα άρθρα μας αναφέρουμε:

«Επαναλαμβάνουμε ότι η δική μας απάθεια ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Από την άλλη η ίδια η αδιαφάνεια εκπαιδεύει όλο και πιο αδύναμους (μπροστά στην πολυπλοκότητα) και απαθείς πολίτες. Η προσπάθειά μας για το αντίθετο συνεχίζεται …»

Όσοι περισσότεροι τόσο καλύτερα. Καλή ανάγνωση.