Φόρμα προτάσεων για εθελοντική συμβολή


Περίληψη σχετική με την πρόταση

Έχει επισημανθεί από πολλές πλευρές το πρόβλημα που υπάρχει με την κατανομή των εμβολιαστικών κέντρων. Πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν ή δυσκολεύονται να μετακινηθούν για να εμβολιαστούν.

Θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που δεν επιδέχεται συνολική λύση χωρίς τη ριζική αναδιάταξη των εμβολιαστικών κέντρων. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, αν ποτέ γίνει, νομίζουμε ότι υπάρχει τρόπος να εξομαλυνθεί με ευρύτερη κοινωνική ενεργοποίηση.

Πριν να κάνουμε ευρύτερα γνωστή αυτή την ιδέα, ζητάμε τη γνώμη σας αλλά και την έκφραση της διάθεσής σας για συμμετοχή-βοήθεια. 

Οι καταχωρημένες απόψεις θα χρησιμεύσουν για την καλύτερη επεξεργασία της αρχικής πρότασης ή και για την ακύρωσή της. Δεν θα δημοσιευτεί κατάλογος ονομάτων όσων καταθέσουν τις απόψεις τους παρά μόνο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, αντιπροσωπευτικά τμήματα των απόψεων (χωρίς ονόματα).

Οδηγίες

Παρακαλούμε, αφού διαβάσετε το σχετικό κείμενο, συμπληρώστε (με ελληνικούς χαρακτήρες) όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας (και το email).

Στα επόμενα πεδία κειμένου, γράψτε την αποψή σας θετική (μαζί με τη δική σας διάθεση για συμμετοχή) ή αρνητική (μαζί με τις επιφυλάξεις ή διαφωνίες σας) για την πρωτοβουλία.

Τέλος στο κάτω μέρος της φόρμας εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης και πατήστε το κουμπί "Υποβολή". 

Παρακαλούμε δηλώστε κάποιο τηλέφωνο σταθερό ή κινητό. Ίσως χρειαστεί για κάποια συνεννόηση.
Παρακαλούμε δηλώστε email εφόσον διαθέτετε. Θα διευκολύνει τη μεταξύ μας ανταλλαγή απόψεων.
Δηλώστε τη διάθεσή σας για εθελοντική συμβολή ή τη διαφωνία σας. Αν θέλετε, εξηγήστε την επιλογή σας στα επόμενα πεδία κειμένου.

Παρακαλούμε διατυπώστε σε ένα ή περισσότερα από τα τρία επόμενα πεδία την άποψή σας:

Στο αμέσως επόμενο πεδίο αν συμφωνείτε γενικά και μπορείτε να βοηθήσετε, στο δεύτερο αν, προσωπικά, έχετε επιφυλάξεις ως προς αυτό και στο τελευταίο αναπτύξτε τη διαφωνία σας ή τις γενικότερες επιφυλάξεις σας, για την σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης πρωτοβουλίας.

Γράψτε εδώ αν συμφωνείτε με αυτή την πρωτοβουλία, πως μπορείτε να βοηθήσετε και αν γνωρίζετε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πρόβλημα
Γράψτε τις επιφυλάξεις σας (κυρίως προσωπικές) για τη συμμετοχή σας σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
Γράψτε τις επιφυλάξεις σας (γενικές όχι προσωπικές) ή τις αντιρρήσεις σας για την προτεινόμενη διαδικασία.
Σημαντικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης όπως ακριβώς εμφανίζεται. Αγνοήστε τα γκρίζα σκιασμένα γράμματα.