Οδηγίες

Από αυτή τη φόρμα μπορείτε να δηλώσετε το βιβλίο που θέλετε να δανειστείτε από τη βιβλιοθήκη του "Κάστρου Αλληλεγγύης".

Το βιβλίο μπορείτε να το παραλάβετε από τον χώρο της απευθείας διάθεσης (δίπλα από τη Γραμματεία) την ημέρα της απευθείας διάθεσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας, τον αύξοντα αριθμό του βιβλίου και την αρχή του τίτλου του και στο κάτω μέρος της φόρμας εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης.

Για να καταχωρηθεί η αίτησή σας πατήστε το κουμπί "Υποβολή".

Η λίστα δανεισμού των βιβλίων (μόνο με τα μικρά ονόματα) θα φαίνεται στην ιστοσελίδα ώστε να βλέπετε την καταχώρηση για το βιβλίο που θέλετε να δανειστείτε.

Παρακαλούμε δηλώστε κάποιο σταθερό τηλέφωνο εφόσον διαθέτετε.
Εισάγετε τον Αύξοντα Αριθμό του Βιβλίου, που θέλετε να δανειστείτε, όπως φαίνεται στον Κατάλογο Βιβλίων.
Καταχωρήστε (για λόγους επιβεβαίωσης) μία-δύο λέξεις από τον τίτλο του Βιβλίου, που θέλετε να δανειστείτε, όπως φαίνεται στον Κατάλογο Βιβλίων.
Σημαντικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης όπως ακριβώς εμφανίζεται. Αγνοήστε τα γκρίζα σκιασμένα γράμματα.