Φόρμα Κατάθεσης Προτάσεων-Απόψεων

και Εγγραφής Μέλους - Εθελοντή

Οδηγίες

Στις τελευταίες συζητήσεις της συντονιστικής ομάδας, διαπιστώθηκε η ανάγκη για μια "επανίδρυση" της κίνησης. "Κάστρο Αλληλεγγύης".

Στο κάλεσμα για συζήτηση-συμμετοχή και εθελοντική βοήθεια ανταποκρίθηκαν κάποιοι μέσω e-mail.

Θέλοντας να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, δημιουργούμε αυτή τη φόρμα, μέσα από την οποία μπορεί κάποιος να διατυπώσει τις απόψεις του και να δηλώσει την πρόθεση του να θεωρείται μέλος ή/και εθελοντής των μελλοντικών διαδικασιών.

Λόγω δυσκολιών να συγκληθεί άμεσα ανοιχτή συνέλευση, θεωρήθηκε ότι η διαδικασία επανίδρυσης μπορεί να ξεκινήσει διαδικτυακά και να γίνεται παράλληλα με τις συναντήσεις της συντονιστικής ομάδας, που πάντα είναι ανοιχτές.

Με βάση τα παραπάνω, οι εγγραφές εθελοντών-μελών της κίνησης θα γίνουν από την αρχή. Η φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή, τουλάχιστον όσο διάστημα διαρκούν οι συζητήσεις για το μέλλον της κίνησης.

Η εγγραφή στον κατάλογο εθελοντών μελών χρειάζεται να γίνει μία και μοναδική φορά. Πριν εγγραφείτε ελέγξτε μήπως το όνομά σας περιλαμβάνεται ήδη σ' αυτόν. Στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η επιλογή Λίστα Προτάσεων / Εγγραφής Μελών - Εθελοντών.

Παρακαλούμε συμπληρώστε (με ελληνικούς χαρακτήρες) όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας (και το email εφόσον διαθέτετε) και στο κάτω μέρος της φόρμας εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης.

Τέλος πατήστε το κουμπί "Υποβολή".

Η λίστα εθελοντών-μελών (μόνο ονόματα και αρχικά επωνύμων) θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο.

Παρακαλούμε δηλώστε κάποιο σταθερό τηλέφωνο εφόσον διαθέτετε.
Παρακαλούμε δηλώστε κινητό τηλέφωνο εφόσον διαθέτετε, αλλιώς πατήστε "-" παύλα.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον πάροχο (εταιρία) κινητής τηλεφωνίας για το κινητό τηλέφωνο που δηλώσατε. Θα διευκολύνει την οικονομική αποστολή μηνυμάτων.
Αν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε και 2ο κινητό τηλέφωνο.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον πάροχο (εταιρία) κινητής τηλεφωνίας για το κινητό τηλέφωνο που δηλώσατε. Θα διευκολύνει την οικονομική αποστολή μηνυμάτων.
Παρακαλούμε δηλώστε e-mail εφόσον διαθέτετε, ώστε να έχετε αναλυτική ενημέρωση. Διαφορετικά πατήστε "-" (παύλα).
Γράψτε εδώ τις προτάσεις σας, αν συμφωνείτε με αυτή την πρωτοβουλία και πως μπορείτε να βοηθήσετε


Διευκόλυνση εγγραφής μέλους

Για να συνεχιστεί αυτή η εθελοντική προσπάθεια χρειάζεται ευρύτερη συμμετοχή. Με σκοπό τη διευκόλυνση εγγραφής μελών προστέθηκε το πιο κάτω πεδίο. Από αυτό μπορείτε εύκολα να δηλώσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στις μελλοντικές διαδικασίες της κίνησης.

Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η καταχώρηση χωρίς να είναι υποχρεωτική η εγγραφή, όπως θα διαπιστώσετε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Οι εγγραφές μελών γίνονται από την αρχή. Όλοι χρειάζεται να εγγραφούμε τώρα ως μέλη, ανεξάρτητα αν προηγουμένως συμμετείχαμε στην κίνηση ή όχι.

Εδώ απλώς δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την κίνηση και έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις ανοιχτές διαδικασίες της.

Η εγγραφή εθελοντή, που είναι επιθυμητή αν και προαιρετική, γίνεται από το επόμενο πεδίο.

Δηλώστε αν επιθυμείτε να θεωρείστε μέλος της κίνησης "Κάστρο Αλληλεγγύης".


Διευκόλυνση εγγραφής εθελοντή

Η εθελοντική προσπάθεια χρειάζεται την ευρύτερη συμμετοχή εθελοντών. Με σκοπό τη διευκόλυνση εγγραφής εθελοντών υπάρχει το πιο κάτω πεδίο. Από αυτό μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεσή σας για εθελοντική συμμετοχή στις απευθείας διαθέσεις, όποτε αυτές γίνουν.

Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η καταχώρηση χωρίς να είναι υποχρεωτική η εγγραφή, όπως θα διαπιστώσετε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Στο μέλλον, για κάθε απευθείας διάθεση, θα χρειάζεται ξεχωριστή καταχώρηση από τη φόρμα εθελοντών. Τότε θα δηλώνετε τη συμμετοχή σας σ' εκείνη την απευθείας διάθεση. Εδώ απλώς δηλώνετε ότι έχετε τη δυνατότητα και τη διάθεση να βοηθήσετε εθελοντικά.

Δηλώστε αν επιθυμείτε να είστε εθελοντής/εθελόντρια σε μία από τις επόμενες απευθείας διαθέσεις.
Σημαντικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης όπως ακριβώς εμφανίζεται. Αγνοήστε τα γκρίζα σκιασμένα γράμματα.