Ένα παράδειγμα από τη γειτονιά μας

Ολοκληρώθηκαν οι παραγγελίες προς την Άνωση Βόλου για τη διάθεση προϊόντων "Χωρίς μεσάζοντες" της 1ης Ιουνίου 2013.

Τα είδη των απορρυπαντικών που παραγγέλθηκαν είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της δικής μας παραγγελίας και με τις ίδιες τιμές.

Παραθέτουμε τις συνολικές παραγγελθείσες ποσότητες που δείχνουν τη δύναμη των καταναλωτών όταν αυτοί οργανωθούν.

Σύνολο Φέτα (κιλά)

Σύνολο Τυρί Γίδινο (κιλά)

Σύνολο Υγρό Πιάτων (λίτρα)

Σύνολο Μαλακτικό Ρούχων (λίτρα)

Σύνολο Χλώριο Παχύρευστο (λίτρα)

Σύνολο Σκόνη Πλυντηρίου (κιλά)

Σύνολο Υγρό Πλυντηρίου (λίτρα)

Σύνολο Υγροσάπουνο (λίτρα)

Σύνολο Υγρό Γενικής Καθαριότητας (λίτρα)

Σύνολο Υγρό για Τζάμια (λίτρα)

1684.20

1247.40

3636

3936

3608

2584

930

2300

2824

1344