Κείμενο αρχών

Κείμενο αρχών στο πλαίσιο του Συμφώνου συνεργασίας και αλληλεγγύης του Πανελλαδικού δικτύου πρωτοβουλιών «Χωρίς μεσάζοντες».

Η κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» με βάση τις παρακάτω διαπιστώσεις:

  • 1ον  Ότι η συνεχώς εντεινόμενη οικονομική κρίση, έχει επιφέρει δυσβάστακτες και δραματικές συνέπειες στο βιοτικό  και κοινωνικό επίπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, ενώ δεν διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον κάποια σημάδια ανάκαμψης.
  • 2ον : Ότι οι συνθήκες στην ελληνική αγορά βασικών ειδών διατροφής, παρά τα ευχολόγια περί αυτορύθμισης της «αγοράς», δεν προσαρμόσθηκαν στις νέες κοινωνικές και  οικονομικές συνθήκες και οι τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών παραμένουν υψηλές και δυσανάλογες με το εισόδημα του μέσου Έλληνα.
  • 3ον : Ότι οι  παραγωγοί των βασικών ειδών διατροφής, είτε αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά είτε αδυνατούν να εισπράξουν εγκαίρως το τίμημα της πώλησης ενώ δεν έχουν λόγο στη διαμόρφωση των τιμών. Η πρωτογενής παραγωγή και η  διατροφή μας ελέγχεται όλο και περισσότερο από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και διεθνή «τrust».
  • 4ον: Ότι οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είτε έχουν διαλυθεί είτε αδυνατούν πλέον να προστατέψουν τα συμφέροντα των παραγωγών ενώ η Πολιτεία εκούσια ή ακούσια, αδυνατεί μέχρι σήμερα να παρέμβει νομοθετικά για να θεσπίσει κανόνες που θα προστάτευαν τους παραγωγούς  και τους  καταναλωτές.

Επειδή οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν καθοριστικά στο παρόν και το μέλλον μας. Επειδή, επιπλέον, ο πρωτογενής τομέας της χώρας ολοένα και συρρικνώνεται, προς όφελος των εισαγωγών, αφού με τις συνθήκες που επικρατούν, είναι αποθαρρυντική οποιαδήποτε ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αποφασίζουμε:

  • 1ον : Την παρέμβαση στη διαδικασία της διάθεσης προϊόντων, σε συνεργασία με άλλες αντίστοιχες κινήσεις και μέσα στα πλαίσια του Νόμου, με σκοπό την επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής τιμής  μέσω της απευθείας διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές σε συνδυασμό με την παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας.
  • 2ον: Την έμπρακτη βοήθεια στους παραγωγούς, δημιουργώντας κίνητρα για την καλλιέργεια και παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ωθώντας τους καταναλωτές στην αγορά ποιοτικών και σε λογικές τιμές ελληνικών προϊόντων διατροφής.
  • 3ον: Την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της πάταξης της κερδοσκοπίας και του φαινομένου των μεσαζόντων, γεγονός που θα τονώσει τον πρωτογενή – παραγωγικό τομέα της χώρας.

Καλούμε τους παραγωγούς, τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς:

  • Να οργανωθούν σε Ομάδες για την αποτελεσματικότερη διάθεση των προϊόντων τους.
  • Να διαθέτουν τα προϊόντα τους – και με τη βοήθειά μας – απευθείας στους  καταναλωτές, σε προσιτές τιμές, τηρώντας τους νόμους χωρίς πρόθεση κερδοσκοπίας.
  • Να αντισταθούν στους μεσάζοντες καθώς και σε όσους τους εκμεταλλεύονται οικονομικά.

Δηλώνουμε ότι όλες οι ενέργειες και οι δράσεις μας βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην εθελοντική προσφορά των μελών μας, ότι η κίνησή μας δεν εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα ούτε οποιοδήποτε ατομικό συμφέρον των μελών μας. Ρητά δηλώνουμε ότι η κίνησή μας δεν επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς και δεν εξυπηρετεί ίδια ή αλλότρια πολιτικά – κομματικά συμφέροντα.