Λίστα Προσφορών 05/10/2019


Εδώ φαίνονται οι προσφορές σε είδος που έχουν γίνει. Φαίνονται επίσης τα σύνολα στις αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων.
Οι προσφορές, που είναι σε Ευρώ, θα παραδοθούν στο τέλος σε είδος από τον αντίστοιχο παραγωγό για να διατεθούν σε οικογένειες οι οποίες έχουν περισσότερη ανάγκη.
Η κίνηση "Κάστρο Αλληλεγγύης" ευχαριστεί όλους όσους έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια

First Last
IDΚωδικόςΣύνολο Καθαρ. ΒΙΟΜΕΣύνολο Τοματο- προϊόν.Μερικό Σύνολο ΤυρίΠρο- σφ/ρ ΤυρίΓενικό Σύνολο ΤυρίΜερ. Αλεύ- ριΠροσ. Αλεύ- ριΣύνολο Αλεύ- ριΜερ. Πατά- τεςΠροσ. Πατά- τεςΣύνολο Πατά- τεςΜερικό Σύνολο ΜελιούΠροσ. Με- λιούΓενικό Σύνολο ΜελιούΠοσό Οσπ- ρίωνΠροσ. σε Όσπ.Σύνολο Οσπ- ρίωνΜερικό Σύνολο Κρεμμ.Κρεμ. Πρό- σφ.Σύνολο Κρεμμ. Σκόρδ.Συνολικό ποσό
252yMq0.00 €4.60 €0.00 000.00 €0.00 000.00 €81.09.00 €9.00  009.00 €21.00 122.00 €2.00002.00€46.60€
10g4mfk5.00 €25.00 €23.00 2.025.00 €6.00 028.00 €10.52.012.50 €0.00  000.00 €3.50 1.55.00 €12.000113.00€93.50€
21NgzUv15.10 €7.90 €11.50 2.013.50 €3.00 025.00 €42.06.00 €7.00  029.00 €10.50 212.50 €8.000210.00€79.00€
22Ake9j8.00 €5.60 €0.00 000.00 €0.00 000.00 €0000.00 €0.00  000.00 €5.50 0.56.00 €0.00000.00€19.60€
98KM6Ht0.00 €0.00 €11.50 0011.50 €0.00 000.00 €8008.00 €0.00  000.00 €3.00 0.53.50 €4.00015.00€28.00€
1249xeMi0.00 €0.00 €0.00 000.00 €3.00 003.00 €81.09.00 €7.00  007.00 €10.50 010.50 €4.00004.00€33.50€
126AYSa60.00 €0.00 €0.00 000.00 €3.00 014.00 €0000.00 €0.00  000.00 €0.00 00.00 €5.00016.00€10.00€
131aCNsc0.00 €0.00 €11.50 0.512.00 €3.00 003.00 €41.05.00 €0.00  000.00 €17.50 017.50 €12.000012.00€49.50€
143Fzcnj0.00 €0.00 €0.00 000.00 €3.00 025.00 €0000.00 €0.00  000.00 €21.50 021.50 €2.00002.00€28.50€
151SUHzT0.00 €0.00 €11.50 0.512.00 €15.00 0116.00 €2.51.03.50 €7.00  007.00 €6.50 0.57.00 €5.00005.00€50.50€
163wiufp0.00 €0.00 €11.50 0011.50 €7.00 007.00 €0000.00 €0.00  000.00 €13.00 0.513.50 €6.00006.00€38.00€
1772AmSN5.50 €11.20 €23.00 1.024.00 €7.00 018.00 €41.05.00 €0.00  000.00 €0.00 00.00 €14.000115.00€68.70€
201DnUic0.00 €0.00 €0.00 000.00 €0.00 000.00 €0000.00 €18.00  0119.00 €5.50 16.50 €0.00000.00€25.50€
2049UDFS0.00 €0.00 €11.50 0.512.00 €11.00 0112.00 €8008.00 €0.00  000.00 €4.00 0.54.50 €6.00006.00€42.50€
206qfeiU0.00 €0.00 €0.00 000.00 €6.00 017.00 €0000.00 €0.00  000.00 €4.00 04.00 €4.00004.00€15.00€
212120.00 €0.00 €0.00 000.00 €0.00 000.00 €0000.00 €0.00  000.00 €0.00 00.00 €4.00015.00€5.00€
2473NywB0.00 €0.00 €0.00 000.00 €3.00 025.00 €42.06.00 €28.00  0028.00 €0.00 00.00 €8.00008.00€47.00€
256cNdTy0.00 €0.00 €23.00 1.024.00 €0.00 000.00 €4004.00 €0.00  000.00 €16.00 117.00 €9.00009.00€54.00€
2599bxwd0.00 €0.00 €0.00 1.01.00 €3.00 014.00 €41.05.00 €0.00  000.00 €6.50 0.57.00 €7.00018.00€25.00€
266UFPD48.00 €0.00 €11.50 0.512.00 €9.50 009.50 €41.05.00 €7.00  007.00 €7.50 0.58.00 €14.000115.00€64.50€
2696KpiE0.00 €0.00 €11.50 0011.50 €0.00 011.00 €41.05.00 €7.00  007.00 €4.00 04.00 €2.00002.00€30.50€
278A85zu16.50 €5.60 €23.00 2.025.00 €0.00 000.00 €82.010.00 €0.00  000.00 €0.00 00.00 €7.00029.00€66.10€
287230.00 €3.30 €11.50 0011.50 €5.50 005.50 €82.010.00 €7.00  007.00 €7.00 07.00 €4.00004.00€48.30€
290BZymH0.00 €0.00 €23.00 0.523.50 €0.00 000.00 €0000.00 €9.00  009.00 €0.00 00.00 €0.00000.00€32.50€
299jPMYm0.00 €5.60 €11.50 0011.50 €12.50 0012.50 €81.09.00 €0.00  000.00 €12.00 113.00 €4.00004.00€55.60€
304uFvfS2.50 €5.60 €11.50 1.012.50 €0.00 000.00 €4004.00 €9.00  009.00 €4.00 04.00 €10.000010.00€47.60€
316120.00 €0.00 €0.00 000.00 €15.00 0015.00 €10.50010.50 €0.00  000.00 €21.00 223.00 €5.00005.00€53.50€
317tVrsC0.00 €0.00 €11.50 0011.50 €3.00 003.00 €0000.00 €0.00  000.00 €0.00 11.00 €0.00000.00€15.50€
330kZBqG0.00 €0.00 €11.50 1.012.50 €0.00 000.00 €0000.00 €9.00  0110.00 €0.00 00.00 €0.00000.00€22.50€
343cuZDt0.00 €0.00 €11.50 2.013.50 €0.00 000.00 €160016.00 €0.00  000.00 €6.00 06.00 €19.000019.00€54.50€
353cdqhW0.00 €0.00 €57.50 1.559.00 €26.00 0127.00 €0000.00 €0.00  000.00 €0.00 00.00 €4.00004.00€90.00€
356nwThS5.00 €0.00 €23.00 1.024.00 €3.00 014.00 €41.05.00 €0.00  000.00 €0.00 00.00 €4.00015.00€43.00€
358Julbn0.00 €0.00 €11.50 0011.50 €6.00 017.00 €0000.00 €0.00  000.00 €5.50 0.56.00 €4.00004.00€28.50€
3706668.00 €0.00 €0.00 000.00 €30.50 0030.50 €42.06.00 €0.00  000.00 €16.50 016.50 €4.00004.00€65.00€
379120.00 €0.00 €23.00 1.024.00 €5.50 016.50 €8008.00 €0.00  000.00 €8.00 08.00 €2.00002.00€48.50€
384M5swC0.00 €0.00 €11.50 0.512.00 €0.00 000.00 €8008.00 €0.00  000.00 €21.00 122.00 €4.00004.00€46.00€
Σύνολα19.51922415.512