Αποτελέσματα αξιολόγησης 38ης διάθεσης


Σας παρουσιάζουμε τα προσωρινά αποτελέσματα της "αξιολόγησης" για τα προϊόντα της 
38ης απευθείας διάθεσης της 16ης/12/2017. Η αξιολόγηση έγινε με τη συμπλήρωση φόρμας στην ιστοσελίδα μας και συμμετείχαν σ' αυτή 26 από τους 407 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 6,39% επί των παραγγελιών. Η συμμετοχή δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ικανοποιητική. Ελπίζουμε στη συνέχεια να διευρυνθεί.

Στον παρακάτω πίνακα δεν περιλαμβάνονται όσοι απάντησαν με sms ή με τηλεφώνημα ανταποκρινόμενοι σε δικό μας sms. Οι απαντήσεις ήταν στο ίδιο πνεύμα. Στο τέλος κάθε στήλης φαίνεται ο αριθμός αυτών που βαθμολόγησαν το συγκεκριμένο προϊόν ώστε να είναι γνωστό και τι αντιπροσωπεύει το κάθε ποσοστό.

Προϊόν Γρα- Κα- Βού- Ακτιν. Ακτιν. Τυρί Τυρί Πατά- Πατά- Πατάτ. Αλεύρι
Αξιολόγηση βιέρα σέρι τυρο Μικρά Μεσαία Φέτα Γίδινο τες 20Κ τες 10Κ Μικρές Σκλ. 5Κ
Βαθμολογία                      
Άριστο 60,0% 40,0% 66,7% 33,3% 12,5% 50,0% 0,0% 12,5% 22,2% 50,0% 25,0%
Πολύ καλό 40,0% 40,0% 33,3% 50,0% 62,5% 40,0% 100,0% 75,0% 55,6% 50,0% 50,0%
Καλό   20,0%   16,7% 0,0% 0,0%   12,5% 11,1%   25,0%
Μέτριο         25,0% 10,0%     11,1%    
Απαράδεκτο                      
Συμμετοχές 5 10 3 6 8 10 2 8 9 4 4

 

Προϊόν Αλεύρι Αλεύρι Αλεύρι Ελαιό- Ανθό Μέλι Πορτ. Μαντα- Λεμό 38η Συνολικά
Αξιολόγηση Σκλ.10Κ Μαλ. Ολικ. λαδο μελο Θυμαρ. Μέρλιν ρίνια νια Διάθ. η Κίνηση
Βαθμολογία                      
Άριστο 100,0% 42,9% 0,0% 27,3% 40,0% 0,0% 20,0% 15,4% 16,7% 45,0% 52,6%
Πολύ καλό 0,0% 42,9% 100,0% 63,6% 60,0% 0,0% 33,3% 53,8% 16,7% 35,0% 47,4%
Καλό 0,0% 14,3% 0,0% 9,1% 0,0% 100,0% 20,0% 7,7% 25,0% 20,0%  
Μέτριο             13,3% 23,1% 41,7%    
Απαράδεκτο             13,3%        
Συμμετοχές 1 7 1 11 5 1 15 13 12 20 19


Αρχείο PDF 38 (Αρχικό)

Η διαδικασία συνεχίζεται, η φόρμα αξιολόγησης θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος των παραγγελιών της 39ης διάθεσης, γιατί αρκετά από τα προϊόντα δεν μπορούν να αξιολογηθούν αμέσως. Παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ώστε να υπάρχει μια πρώτη ένδειξη σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων.

Η "αξιοπιστία" των αποτελεσμάτων της "αξιολόγησης" εξαρτάται πρωτίστως από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Έτσι περιμένουμε μεγαλύτερη συμμετοχή όλων όσων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα τόσο σ’ αυτή όσο και στις επόμενες απευθείας διαθέσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα δημοσιεύονται σ' αυτή αναλυτικά οι βαθμολογίες (χωρίς ονόματα αλλά με κωδικό) από τις οποίες προκύπτουν τα αποτελέσματα των πινάκων. Έτσι  διασφαλίζεται ότι η βαθμολογία σας έχει ληφθεί υπόψη.

Η ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, στη γενική αξιολόγηση, της κίνησης και των απευθείας διαθέσεων, μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη για το μέλλον. Ταυτόχρονα δημιουργεί υποχρεώσεις στις οποίες χωρίς την ενεργό συμμετοχή περισσότερων εθελοντών είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε.

Η συντονιστική ομάδα