Αποτελέσματα αξιολόγησης 52ης διάθεσης


Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της "αξιολόγησης" για τα προϊόντα της 
52ης απευθείας διάθεσης της 21ης/12/2019. Η αξιολόγηση έγινε με τη συμπλήρωση φόρμας στην ιστοσελίδα μας και συμμετείχαν σ' αυτή 28 από τους 354 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 7,91% επί των παραγγελιών.

Η συμμετοχή, αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, είναι η εμφανώς μεγαλύτερη των 2 τελευταίων χρόνων γι' αυτό και προχωρήσαμε στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων της.

Στον παρακάτω πίνακα δεν περιλαμβάνονται όσοι απάντησαν με sms ή με τηλεφώνημα ανταποκρινόμενοι σε δικό μας sms. Οι απαντήσεις ήταν στο ίδιο πνεύμα. Στο τέλος κάθε στήλης φαίνεται ο αριθμός αυτών που βαθμολόγησαν το συγκεκριμένο προϊόν ώστε να είναι γνωστό και τι αντιπροσωπεύει το κάθε ποσοστό.

Προϊόν Σταφίδα Σταφίδα Ξύδι Σαπούνι Σαπούνι Αρωμα- Ελατό- Θυμαρ. Σύκα Τυρί Τυρί
Αξιολόγηση Ξανθή Κορινθ. Κόκ+Λ Πλάκα Υγρό τικά μελο Μέλι Ξερά Φέτα Γίδινο
Βαθμολογία                      
Άριστο 54,5% 33,3% 62,5% 25,0% 33,3% 80,0% 16,7% 0,0% 81,0% 75,0% 40,0%
Πολύ καλό 45,5% 50,0% 37,5% 75,0% 66,7% 20,0% 66,7% 75,0% 9,5% 25,0% 40,0%
Καλό   16,7%         16,7% 25,0% 9,5%   20,0%
Μέτριο                      
Απαράδεκτο                      
Συμμετοχές 11 6 8 4 3 5 6 4 21 4 5

 

Προϊόν Κουρα- Μελο- Πατάτες Πατάτες Αλεύρι Πορτο- Μαντα- Λε- Γενική 52η Συνολικά
Αξιολόγηση μπιέδες μακαρ. 20+10κ μικρές Όλα κάλια ρίνια μόνια Αξιολ/ση Διάθ. η Κίνηση
Βαθμολογία                 Βαθμόλ.    
Άριστο 28,6% 25,0% 20,0% 20,0% 30,8% 44,4% 42,9% 50,0% Άριστη 65,2% 78,3%
Πολύ καλό 14,3% 37,5% 45,0% 80,0% 61,5% 33,3% 14,3% 33,3% Πολύ καλ 34,8% 21,7%
Καλό 28,6% 0,0% 15,0%   7,7% 11,1% 42,9% 16,7% Καλή    
Μέτριο 28,6% 37,5% 15,0%     0,0%     Μέτρια    
Απαράδεκτο     5,0%     11,1%     Απαραδ.    
Συμμετοχές 7 8 20 5 13 18 7 12   23 23

 

Αρχείο PDF 52

Η "αξιοπιστία" των αποτελεσμάτων της "αξιολόγησης" εξαρτάται πρωτίστως από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Έτσι περιμένουμε μεγαλύτερη συμμετοχή όλων, όσων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, στις επόμενες απευθείας διαθέσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά (παράλληλα) δημοσιεύονται αναλυτικά οι βαθμολογίες (χωρίς ονόματα αλλά με κωδικό) από τις οποίες προκύπτουν τα αποτελέσματα των πινάκων. Έτσι  διασφαλίζεται ότι η βαθμολογία σας έχει ληφθεί υπόψη.

Η ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, στη γενική αξιολόγηση, της κίνησης και των απευθείας διαθέσεων, μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη για το μέλλον. Ταυτόχρονα δημιουργεί υποχρεώσεις στις οποίες χωρίς την ενεργό συμμετοχή περισσότερων εθελοντών είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε.

Η συντονιστική ομάδα