Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων "αξιολογήσεων" για τα προϊόντα που παραλήφθηκαν από τη 17η διάθεση και μετά. Η αξιολόγηση έγινε με τη συμπλήρωση φόρμας στην ιστοσελίδα μας και συμμετείχαν σ' αυτή μόνο όσοι παρέλαβαν προϊόντα στην κάθε διάθεση. Το ποσοστό συμμετοχής είναι ακόμη μικρό και ελπίζουμε να αυξάνεται από διάθεση σε διάθεση.

Πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι 1 στις 3 περίπου παραγγελίες γίνονται τηλεφωνικά (και καταχωρούνται στη συνέχεια από τους εθελοντές) και από αυτές που γίνονται ηλεκτρονικά κάποιες γίνονται για λογαριασμό άλλων. Ενώ η διαδικασία της αξιολόγησης είναι "προνόμιο" όσων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στο τέλος κάθε στήλης φαίνεται και ο αριθμός αυτών που βαθμολόγησαν το συγκεκριμένο προϊόν ώστε να είναι γνωστό και τι αντιπροσωπεύει το κάθε ποσοστό.

Στην αξιολόγηση της 37ης απευθείας διάθεσης της 11ης/11/2017 συμμετείχαν 36 από τους 411 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 8,76% επί των παραγγελιών.

Προϊόν Φιστί- Σύκα Σύκα Γίγα- Φασολ. Ρύζι Ρύζι Ρύζι Πορτο- Μαντα- Λε-
Αξιολόγηση κια Φυσικά Λευκά ντες Μπαρ. Νυχάκι Καρολ. Κιτρ. κάλια ρίνια μόνια
Βαθμολογία                      
Άριστο 64,3% 38,5% 50,0% 30,0% 33,3% 28,6% 40,0% 50,0% 20,8% 15,8% 22,7%
Πολύ καλό 35,7% 53,8% 37,5% 65,0% 50,0% 71,4% 60,0% 50,0% 29,2% 36,8% 40,9%
Καλό   0,0% 12,5% 5,0% 16,7%       20,8% 26,3% 13,6%
Μέτριο   7,7%             29,2% 15,8% 0,0%
Απαράδεκτο                   5,3% 22,7%
Συμμετοχές 14 13 8 20 6 7 10 8 24 19 22

 

Προϊόν Υγρό Υγρο- Χλω- Υγρό Υγρό Χαρτί  Χαρτί Χαρτο- Γενική 37η Συνολικά
Αξιολόγηση Πιάτων σάπ/νο ρίνη Γενικής Τζαμιών Υγείας Κουζ. πετσ. Αξιολ/ση Διάθ. η Κίνηση
Βαθμολογία                 Βαθμόλ.    
Άριστο 33,3% 37,5% 44,4% 50,0% 25,0% 41,7% 33,3% 25,0% Άριστη 61,3% 77,4%
Πολύ καλό 55,6% 37,5% 33,3% 25,0% 50,0% 50,0% 50,0% 62,5% Πολύ καλ 38,7% 22,6%
Καλό 11,1% 25,0% 22,2% 25,0% 25,0% 8,3% 16,7% 12,5% Καλή    
Μέτριο                 Μέτρια    
Απαράδεκτο                 Απαραδ.    
Συμμετοχές 9 8 9 4 4 12 6 8   31 31


Αρχείο PDF 37
            


Μεσολάβησαν 10 απευθείας διαθέσεις για τις οποίες 
δεν παρουσιάσαμε αποτελέσματα αξιολογήσεων καθώς σ’ αυτές συμμετείχαν πολύ λίγοι από όσους παρέλαβαν προϊόντα.

Στην αξιολόγηση της 26ης απευθείας διάθεσης της 16ης/4/2016 συμμετείχαν 28 από τους 362 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 7,73% επί των παραγγελιών.

Προϊόν Τυρί Τυρί Γρα- Κα- Ελαιό- Πορτ. Μαντα- Μήλα Υγρό Υγρο- Χλωρ.
Αξιολόγηση Φέτα Γίδινο βιέρα σέρι λαδο Μέρλιν ρίνια Βιολ. Πιάτων σάπ. Παχυρ.
Βαθμολογία                      
Άριστο 40,0% 40,0% 28,6% 50,0% 23,1% 26,7% 16,7% 14,3% 30,8% 30,0% 10,0%
Πολύ καλό 60,0% 60,0% 42,9% 50,0% 61,5% 53,3% 33,3% 42,9% 53,8% 70,0% 70,0%
Καλό 0,0%   14,3% 0,0% 15,4% 6,7% 33,3% 42,9% 7,7% 0,0% 20,0%
Μέτριο     14,3%     6,7% 0,0% 0,0% 7,7%    
Απαράδεκτο             16,7% 0,0%      
Συμμετοχές 5 5 7 8 13 15 6 7 13 10 10

 

Προϊόν Σκόνη Υγρο Μαλα- Υγρό Υγρό Χαρτί  Χαρτο- Χαρτί Γενική 26η Συνολικά
Αξιολόγηση Πλυντ. Πλυντ. κτικό Γενικής Τζαμιών Υγείας πετσ. Κουζ. Αξιολ/ση Διάθ. η Κίνηση
Βαθμολογία                 Βαθμόλ.    
Άριστο 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 8,3% 53,8% 25,0% Άριστη 60,9% 83,3%
Πολύ καλό 75,0% 60,0% 37,5% 75,0% 0,0% 66,7% 46,2% 50,0% Πολύ καλ 39,1% 16,7%
Καλό 0,0% 40,0% 37,5% 25,0% 0,0% 16,7% 0,0% 25,0% Καλή 0,0%  
Μέτριο     0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% Μέτρια    
Απαράδεκτο                 Απαραδ.    
Συμμετοχές 4 5 8 4 0 12 13 12   23 24


Αρχείο PDF 26
            Αρχείο PDF 26 (Αρχικό)

 

Στην αξιολόγηση της 25ης απευθείας διάθεσης της 5ης/3/2016 συμμετείχαν 31 από τους 308 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 10,06% επί των παραγγελιών.

Προϊόν Τυρί Τυρί Πορτ. Πορτ. Κλημε- Μανταρ. Λεμό- Ρύζι Ρύζι
Αξιολόγηση Φέτα Γίδινο Ναβάλ. Μέρλιν ντίνες Πέιτζ νια Νυχάκι Καστ.
Βαθμολογία                  
Άριστο 41,7% 58,3% 41,7% 45,5% 22,2% 20,0% 0,0% 42,9% 100,0%
Πολύ καλό 41,7% 41,7% 50,0% 45,5% 22,2% 60,0% 25,0% 57,1% 0,0%
Καλό 8,3% 0,0% 8,3% 9,1% 22,2% 20,0% 25,0% 0,0% 0,0%
Μέτριο 8,3% 0,0%   0,0% 33,3%   50,0% 0,0%  
Απαράδεκτο             0,0%    
Συμμετοχές 12 12 12 11 9 5 4 7 1

 

Προϊόν Ρύζι Ρύζι Αλεύρι Αλεύρι Αλεύρι Αλεύρι Γενική 25η Συνολικά
Αξιολόγηση Καρολ. Μπόνετ Σκληρό Μαλακό Ολικής Πολυτ. Αξιολ/ση Διάθεση η Κίνηση
Βαθμολογία             Βαθμολ.    
Άριστο 44,4% 25,0% 71,4% 62,5% 87,5% 100,0% Άριστη 80,8% 96,3%
Πολύ καλό 55,6% 75,0% 28,6% 37,5% 12,5% 0,0% Πολ.καλή 19,2% 3,7%
Καλό   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   Καλή 0,0% 0,0%
Μέτριο             Μέτρια    
Απαράδεκτο             Απαράδ.    
Συμμετοχές 9 4 14 8 8 4 Συμ/χές 26 27


Αρχείο PDF 25
            Αρχείο PDF 25 (Αρχικό)


Για την 24η απευθείας διάθεση της 20ης/2/2016 δεν παρουσιάσαμε αποτελέσματα αξιολόγησης καθώς σ’ αυτή συμμετείχαν μόνο 12 από τους 380 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 3,16% επί των παραγγελιών.

Στην αξιολόγηση της 23ης απευθείας διάθεσης της 19ης/12/2015 συμμετείχαν 28 από τους 572 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 4,9% επί των παραγγελιών.

Προϊόν Τυρί Τυρί Γρα- Κεφαλο- Κασέρι Κεφαλο- Ανθό- Ελατό- Σύκα Σύκα
Αξιολόγηση Φέτα Γίδινο βιέρα γραβ.   τύρι μελο μελο Φυσικά Λευκά
Βαθμολογία                    
Άριστο 33,3% 28,6% 11,1% 33,3% 50,0% 50,0% 14,3% 41,7% 33,3% 50,0%
Πολύ καλό 50,0% 57,1% 55,6% 33,3% 30,0% 25,0% 42,9% 33,3% 44,4% 50,0%
Καλό 16,7% 0,0% 33,3% 0,0% 10,0% 25,0% 0,0% 16,7% 22,2%  
Μέτριο   14,3%   33,3% 10,0%   0,0% 8,3%    
Απαράδεκτο             42,9%      
Συμμετοχές 6 7 9 3 10 4 7 12 9 4

 

Προϊόν Πορτο- Μαντα- Λεμό- Φασό- Ρεβύ- Φυστί- Καλα- Γενική 23η Συνολικά
Αξιολόγηση κάλια ρίνια νια λια θια κια μπόκι Αξιολ/ση Διάθεση η Κίνηση
Βαθμολογία               Βαθμολ.    
Άριστο 12,5% 14,3% 33,3% 20,0% 66,7% 85,7% 55,6% Άριστη 50,0% 81,8%
Πολύ καλό 87,5% 71,4% 16,7% 40,0% 0,0% 14,3% 22,2% Πολ.καλή 40,9% 13,6%
Καλό   14,3% 50,0% 40,0% 33,3%   22,2% Καλή 9,1% 4,5%
Μέτριο               Μέτρια    
Απαράδεκτο               Απαράδ.    
Συμμετοχές 16 14 6 5 3 7 9 Συμ/χές 22 22


Αρχείο PDF 23

 

Στην αξιολόγηση της 22ης απευθείας διάθεσης της 7ης/11/2015 συμμετείχαν 53 από τους 539 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 9,83% επί των παραγγελιών.

Προϊόν

Ρύζι

Ρύζι

Ρύζι

Ρύζι

Ελαιό-

Κρεμ.

Κρεμ.

Κρεμ.

Σκόρ-

Υγρό

Υγρο-

Αξιολ/ση

Νυχ.

Καστ.

Καρολ.

Κιτρ.

λαδο

Ασπ.

Κοκκ.

Μικρά

 δα

Πιάτ.

σάπ.

Βαθμολ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άριστο

45,5%

50,0%

47,4%

56,3%

44,8%

47,8%

45,5%

54,5%

28,6%

45,0%

45,5%

Πολύ καλό

54,5%

50,0%

52,6%

43,8%

41,4%

43,5%

40,9%

36,4%

38,1%

45,0%

50,0%

Καλό

 

 

 

 

13,8%

8,7%

4,5%

 

9,5%

10,0%

4,5%

Μέτριο

 

 

 

 

 

 

9,1%

 

23,8%

 

 

Απαρ/κτο

 

 

 

 

 

 

 

9,1%

 

 

 

Συμ/τοχές

11

2

19

16

29

23

22

11

23

20

22

 

Προϊόν

Χλωρ.

Σκόνη

Υγρο

Μαλα-

Υγρό

Υγρό

Χαρτί

Χαρτ/

Χαρτί

22η

Συν/κά

Αξιολ/ση

Παχ.

Πλυν.

Πλυν.

κτικό

Γεν.

Τζαμ.

Υγ.

πετσ.

Κουζ.

Διάθ.

Κίνηση

Βαθμολ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άριστο

43,5%

27,3%

57,1%

30,0%

28,6%

33,3%

33,3%

56,3%

17,6%

61,4%

80,4%

Πολύ καλό

52,2%

63,6%

28,6%

40,0%

42,9%

66,7%

33,3%

43,8%

35,3%

36,4%

19,6%

Καλό

4,3%

9,1%

14,3%

30,0%

28,6%

 

22,2%

 

23,5%

2,3%

 

Μέτριο

 

 

 

 

 

 

11,1%

 

17,6%

 

 

Απαρ/κτο

 

 

 

 

 

 

 

 

5,9%

 

 

Συμ/τοχές

23

11

7

20

14

6

18

16

17

44

46


Αρχείο PDF 22
            Αρχείο PDF 22 (Αρχικό)

 

Στην αξιολόγηση της 21ης απευθείας διάθεσης της 3ης/10/2015 συμμετείχαν 53 από τους 551 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 9,62% επί των παραγγελιών.

Προϊόν

Τυρί

Τυρί

Ανθό-

Μέλι

Καστ/

Ελατόμ.

Ελατόμ.

Πατάτες

Πατάτες

Πατάτες

Αξιολόγηση

Φέτα

Γίδινο

μελο

Θυμ.

μελο

1 κιλό

2κιλα

20κιλα

10κιλα

μικρές

Βαθμολογία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άριστο

66,7%

66,7%

61,5%

40,0%

66,7%

33,3%

75,0%

52,6%

41,7%

0,0%

Πολύ καλό

23,8%

33,3%

38,5%

40,0%

33,3%

66,7%

25,0%

47,4%

50,0%

50,0%

Καλό

9,5%

 

 

20,0%

 

 

 

 

8,3%

50,0%

Μέτριο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαράδεκτο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχές

21

9

13

5

6

3

4

19

24

4

 

Προϊόν

Αλεύρι

Αλεύρι

Αλεύρι

Φασό-

Ρεβύ-

Φακές

Γίγα-

Γενική

21η

Συνολικά

Αξιολ/ση

Σκληρό

Μαλ.

Ολικής

λια 

θια 

 

ντες

Αξιολόγ.

Διάθ.

η Κίνηση

Βαθμολ.

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμολ.

 

 

Άριστο

68,8%

50,0%

100,0%

31,8%

41,2%

42,1%

53,1%

Άριστη

64,0%

80,0%

Πολύ καλό

31,3%

50,0%

 

54,5%

47,1%

57,9%

43,8%

Πολύ καλή

34,0%

20,0%

Καλό

 

 

 

9,1%

0,0%

 

3,1%

Καλή

2,0%

 

Μέτριο

 

 

 

 

11,8%

 

 

Μέτρια

 

 

Απαρ/κτο

 

 

 

 

 

 

 

Απαρ/κτη

 

 

Συμμετοχές

16

16

4

22

17

19

32

Συμμ/χές

50

50

 

Αρχείο PDF 21            Αρχείο PDF 21 (Αρχικό)

 

Για την 20η απευθείας διάθεσης της 13ης/6/2015 δεν παρουσιάσαμε αποτελέσματα αξιολόγησης καθώς σ’ αυτή συμμετείχαν μόνο 8 από τους 278 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 2,88% επί των παραγγελιών.

Στην αξιολόγηση της 19ης απευθείας διάθεσης της 9ης/5/2015 συμμετείχαν 38 από τους 370 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 10,27% επί των παραγγελιών.

Προϊόν Φασόλια Ρεβύθια Φυστίκια Καλαμπόκι Γίγαντες Πατάτες Πατάτες Πατάτες Υγρό Υγρο- Χλώριο
Αξιολόγηση       Ποπ-κόρν   20κιλα 10κιλα μικρές πιάτων σάπουνο  Παχύρ.
Βαθμολογία                      
Άριστο 14,3%   37,5% 54,5% 37,5%       16,7% 27,3% 50,0%
Πολύ καλό 42,9% 50% 50,0% 36,4% 37,5% 6,7% 5,6% 33,3% 50,0% 54,5% 50,0%
Καλό 14,3% 50%   9,1% 25,0%     16,7% 33,3% 18,2%  
Μέτριο 28,6%         20,0% 16,7% 33,3%      
Απαράδεκτο     12,5%     73,3% 77,8% 16,7%      
Συμμετοχές 7 2 8 11 8 15 18 6 6 11 6

 

Προϊόν Σκόνη Υγρό Μαλα- Υγρό Υγρό Χαρτί Χαρτο- Χαρτί Γενική 19η Συνολικά
Αξιολόγηση Πλυντηρ. Πλυντηρ. κτικό Γενικής Τζαμιών Υγείας πετσέτες Κουζίνας Αξιολόγηση Διάθεση η Κίνηση
Βαθμολογία                 Βαθμολογία    
Άριστο 16,7% 50,0% 71,4% 50,0% 100% 50,0% 44,4% 33,3% Άριστη 46,7% 73,3%
Πολύ καλό 66,7% 50,0% 28,6% 33,3%   33,3% 55,6% 11,1% Πολύ καλή 40,0% 23,3%
Καλό 16,7%     16,7%   8,3%   44,4% Καλή 6,7% 3,3%
Μέτριο           8,3%   11,1% Μέτρια 6,7%  
Απαράδεκτο                 Απαράδεκτη    
Συμμετοχές 6 2 7 6 2 12 9 9 Συμμετοχές 30 30


Αρχείο PDF 19            Αρχείο PDF 19 (Αρχικό)

Στην αξιολόγηση της 18ης απευθείας διάθεσης της 4ης/4/2015 συμμετείχαν μόνο 17 από τους 477 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 3,6% επί των παραγγελιών.

Προϊόν Τυρί Τυρί Ανθό- Μυζήθρα Πατάτες Πατάτες Αλεύρι Αλεύρι Αλεύρι Αλεύρι για
Αξιολόγηση Φέτα Γίδινο τυρο     μικρές Σκληρό Μαλακό Ολικής Τσουρέκια
Βαθμολογία                    
Άριστο 30,0% 20,0% 33,3% 14,3% 23,1% 12,5%   11,1%   50,0%
Πολύ καλό 50,0% 60,0% 66,7% 57,1% 46,2% 37,5% 83,3% 77,8% 100,0% 50,0%
Καλό 20,0% 20,0%   14,3% 23,1% 25,0% 16,7%      
Μέτριο       14,3% 7,7% 25,0%   11,1%    
Απαράδεκτο                    
Συμμετοχές 10 5 3 7 13 8 6 9 2 2

 

Προϊόν Χυλο- Τραχανάς Τραχανάς Ελατο- Μέλι Ανθό-   Γενική 18η Συνολικά
Αξιολόγηση πίτες Αλευρίσιος Σταρένιος ανθόμελο Θυμαρίσιο μελο   Αξιολόγηση Διάθεση η Κίνηση
Βαθμολογία               Βαθμολογία    
Άριστο       33,3% 66,7%     Άριστη 46,7% 86,7%
Πολύ καλό 100%     16,7% 33,3% 33,3%   Πολύ καλή 53,3% 13,3%
Καλό     100%         Καλή    
Μέτριο           66,7%   Μέτρια    
Απαράδεκτο               Απαράδεκτη    
Συμμετοχές 1 0 1 6 3 3   Συμμετοχές 15 15


Αρχείο PDF 18

 

Στην αξιολόγηση της 17ης απευθείας διάθεσης της 7ης/2/2015 συμμετείχαν 25 από τους 414 που παρέλαβαν προϊόντα στη συγκεκριμένη διάθεση ή ποσοστό 6% επί των παραγγελιών.

Προϊόν Τυρί Τυρί Πορτοκάλ. Πορτοκάλ.   Ρύζι Ρύζι Ρύζι Ρύζι Ρύζι
Αξιολόγηση Φέτα Γίδινο Ναβαλίνες Μέρλιν Λεμόνια Νυχάκι Καστανό Καρολίνα Κίτρινο Μπασμάτι
Βαθμολογία                    
Άριστο 63,6% 33,3% 33,3% 31,6% 21,4% 25,0% 20,0% 14,3% 50,0% 16,7%
Πολύ καλό 36,4% 66,7% 50,0% 36,8% 50,0% 75,0% 40,0% 85,7% 37,5% 66,7%
Καλό     16,7% 21,1% 7,1%   20,0%   12,5% 16,7%
Μέτριο       10,5% 21,4%   20,0%      
Απαράδεκτο                    
Συμμετοχές 11 6 12 19 14 4 5 7 8 6

 

Προϊόν     Καλαμπόκι         Γενική 17η Συνολικά
Αξιολόγηση Φασόλια Φυστίκια Ποπ-κόρν Φακές  Ρεβύθια Γίγαντες   Αξιολόγηση Διάθεση η Κίνηση
Βαθμολογία               Βαθμολογία    
Άριστο 40,0% 71,4% 66,7% 33,3% 25,0% 81,8%   Άριστη 45,8% 82,6%
Πολύ καλό 60,0% 14,3% 33,3% 66,7% 50,0% 18,2%   Πολύ καλή 54,2% 13,0%
Καλό   14,3%           Καλή   4,3%
Μέτριο               Μέτρια    
Απαράδεκτο         25,0%     Απαράδεκτη    
Συμμετοχές 5 7 9 6 4 11   Συμμετοχές 24 23


Αρχείο PDF 17