Απευθείας διαθέσεις προϊόντων - Χρήσιμες πληροφορίες (Νέο)Απευθείας διαθέσεις προϊόντων - Χωρίς μεσάζοντες - (Νέο 23/9/2019)

Χρήσιμες πληροφορίες

Κάθε πότε γίνονται οι απευθείας διαθέσεις:

Συνήθως γίνεται μία απευθείας διάθεση κάθε 4 - 6 εβδομάδες. Γίνονται πάντα ημέρα Σάββατο και υπάρχει η επιδίωξη να είναι το πρώτο ή το δεύτερο Σάββατο κάθε μήνα. Συνήθως η τελευταία διάθεση του έτους γίνεται το τελευταίο Σάββατο πριν τα Χριστούγεννα, η πρώτη μετά το καλοκαίρι, το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και πριν το Πάσχα, το Σάββατο του Λαζάρου. Σε κάθε απευθείας διάθεση γνωστοποιείται πότε θα γίνει η επόμενη και ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει.

Ποια είναι η διαδικασία των παραγγελιών που ακολουθείται:

Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας της κάθε απευθείας διάθεσης ανακοινώνονται και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των παραγγελιών. Συνήθως η λήξη είναι την Τετάρτη πριν την απευθείας διάθεση και είναι το τέλος μιας 15ήμερης περιόδου παραγγελιών. Έτσι οι παραγωγοί-προμηθευτές έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν τις απαιτούμενες συσκευασίες και η συντονιστική ομάδα με τους εθελοντές να κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες (έλεγχος, εκτύπωση παραγγελιών κλπ).

Πόσους παραγωγούς-προμηθευτές περιλαμβάνει κάθε διάθεση:

Περιλαμβάνει 4-6 παραγωγούς-προμηθευτές (ανάλογα και με τον αριθμό των προϊόντων που θα διαθέσει ο καθένας). Ο λόγος είναι ότι περισσότεροι παραγωγοί (δηλαδή περισσότερα ταμεία) είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην παραλαβή των προϊόντων. Επίσης σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά του διαθέσιμου εισοδήματος. Στόχος μας είναι, διασφαλίζοντας στους παραγωγούς μια ελάχιστη ποσότητα παραγγελιών, να επιτύχουμε καλύτερες τιμές αλλά και να ενισχύσουμε τους παραγωγούς. Το τελευταίο διάστημα, λόγω αυξημένων αναγκών, γίνονται απευθείας διαθέσεις με τη συμμετοχή και μέχρι 8 παραγωγών.

Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει κάθε διάθεση:

Ανάλογα και με τον αριθμό των παραγωγών-προμηθευτών περιλαμβάνει 10-18 προϊόντα-συσκευασίες. Μεγαλύτερος αριθμός ειδών δυσκολεύει την εκτύπωση παραγγελιών, καταστάσεων καθώς και τη λίστα των προϊόντων στην ιστοσελίδα. Όμως, πάλι λόγω αυξημένων αναγκών, το τελευταίο διάστημα, γίνονται απευθείας διαθέσεις και με 25+ προϊόντα. Οι αυξημένες ανάγκες προκύπτουν τόσο από τα αιτήματα περισσότερων παραγωγών όσο και από τη ζήτηση περισσότερων προϊόντων.

Ποια είναι η συχνότητα διάθεσης του κάθε προϊόντος:

Κάποια από τα προϊόντα που έχουν μεγάλη ζήτηση (π.χ. πατάτες, τυρί) μπορούν να διατίθενται σε διαδοχικές διαθέσεις. Άλλα, που μπορούν να συντηρούνται μεγαλύτερο διάστημα, διατίθενται πιο αραιά. Ενδεικτικά, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, ανάλογα με τις προσφορές που υπάρχουν αλλά και τη ζήτηση: Όσπρια, κρεμμύδια, απορρυπαντικά – χαρτικά, ελαιόλαδο διατίθενται 2-3 φορές τον χρόνο, αλεύρι και ρύζι 3 φορές τον χρόνο, μέλι 3-4 φορές τον χρόνο, εσπεριδοειδή, ζυμαρικά 1-2 φορές τον χρόνο. Κάποια άλλα προϊόντα μπαίνουν στις απευθείας διαθέσεις ανάλογα με τις προσφορές που υπάρχουν.  

Γιατί δεν γίνονται συχνότερα απευθείας διαθέσεις:

Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία της κάθε διάθεσης (επαφές με παραγωγούς, παραλαβή και αξιολόγηση δειγμάτων, διαμόρφωση υλικού προβολής, οργάνωση της απευθείας διάθεσης) καθώς και δύο εβδομάδες για παραγγελίες. Επίσης ενισχύουμε περισσότερο τους παραγωγούς, διασφαλίζοντας τους κάποιες ελάχιστες ποσότητες, ώστε να μειώνουμε το κόστος μεταφοράς ανά μονάδα προϊόντος. Μέρος αυτής της μείωσης μεταφέρεται και στις καλύτερες τιμές που επιτυγχάνουμε. Έχουν γίνει προτάσεις, λόγω των αυξημένων αναγκών που προαναφέρθηκαν, να γίνονται 1-2 επιπλέον απευθείας διαθέσεις κάθε χρόνο, όμως αυτές δεν έχουν γίνει δεκτές από τη συντονιστική ομάδα καθότι απαιτούν τη συμμετοχή περισσότερων εθελοντών. 

Γιατί κάποια προϊόντα δεν υπάρχουν σε όλες τις διαθέσεις:

Αν υπήρχαν όλα τα προϊόντα σε όλες τις απευθείας διαθέσεις θα προέκυπταν τα προβλήματα που προηγουμένως αναφέραμε. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για ομαδικές, μαζικές παραγγελίες οι οποίες επιτρέπουν την επίτευξη καλύτερων τιμών. Έτσι με βάση και τα παραπάνω πρέπει να προγραμματίζουμε τις παραγγελίες μας.

Γιατί τα προϊόντα να δίνονται μόνο με παραγγελίες:

Οι απευθείας διαθέσεις προϊόντων είναι το τελευταίο στάδιο μια καλά προετοιμασμένης συλλογικής διαδικασίας. Είναι αδύνατον να οργανωθεί αυτή η διαδικασία χωρίς να είναι γνωστές οι ποσότητες που θα απαιτηθούν. Διαφέρουν ριζικά από τις λαϊκές αγορές τις οποίες ούτε θέλουν να υποκαταστήσουν ούτε να ανταγωνιστούν.

Θέλω να παραγγείλω δοκιμαστικά κάποιο προϊόν και στην επόμενη διάθεση να παραγγείλω μεγαλύτερη ποσότητα:

Δυστυχώς αυτή η διαδικασία δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Κάποιος πρέπει να βασιστεί στις διαδικασίες που υπάρχουν για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και όχι στη δική του ατομική δοκιμή. Μπορεί να ζητήσει να συμμετέχει σαν εθελοντής στην ομάδα προϊόντων της συντονιστικής ομάδας.

Πως μπορώ να είμαι σίγουρος για την ποιότητα των προϊόντων:

Πέρα από τις διαδικασίες, που εφαρμόζει η κίνηση με την δοκιμή των δειγμάτων που αποστέλλονται από τους παραγωγούς, η μεγαλύτερη διασφάλιση είναι η συμμετοχή όλων μας στην αξιολόγηση των προϊόντων, η οποία ακολουθεί μετά από κάθε απευθείας διάθεση. Έτσι όλοι μας, αλλά και οι παραγωγοί, θα έχουμε μια αντικειμενική εικόνα για τα προϊόντα που παραλάβαμε. Μέχρι τώρα αυτή η διαδικασία έχει αξιοποιηθεί για την αντικατάσταση «προβληματικών» συσκευασιών προϊόντων αλλά σίγουρα λειτουργεί και προληπτικά γιατί κανένας παραγωγός δεν θέλει να «διακινδυνεύσει το όνομά του». Και η διαδικασία της αξιολόγησης θα λειτουργεί περισσότερο σ’ αυτή την κατεύθυνση όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχει.