Αξιολόγηση προϊόντων 5ης Ιουνίου 2021

Οδηγίες

Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα βοηθάτε την προσπάθεια για μια κατά το δυνατόν αντικειμενική αξιολόγηση των προϊόντων αλλά και των ίδιων των απευθείας διαθέσεων. Όσο μεγαλύτερη συμμετοχή υπάρχει τόσο πιο "'έγκυρη" θα είναι η συνολική και συλλογική εικόνα που θα έχει η κίνηση για συγκεκριμένα προϊόντα και παραγωγούς.

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας (και το email εφόσον διαθέτετε). Ζητούνται στοιχεία ώστε να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση γίνεται από αυτούς που πράγματι παρέλαβαν προϊόντα στην 64η απευθείας διάθεση. Στη διπλανή Λίστα αξιολόγησης για 05/06/2021 δεν θα φαίνονται τα στοιχεία παρά μόνο ένας κωδικός που μόνο εσείς γνωρίζετε.

Αξιολογήστε τα προϊόντα που παραλάβατε και στο κάτω μέρος της φόρμας εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης. Πριν πατήσετε "Υποβολή" σημειώστε αυτόν τον κωδικό. Με βάση αυτόν θα αναζητήσετε την αξιολόγησή σας στη διπλανή λίστα.

Τέλος πατήστε το κουμπί "Υποβολή". Αν ο κωδικός είναι σωστός, θα εμφανιστεί το μήνυμα:  "Η αξιολόγησή σας καταχωρήθηκε".

Αν θέλετε να διορθώσετε κάτι στείλτε email στο xmlamias@gmail.com ή τηλεφωνήστε και δηλώστε για ποιο προϊόν θέλετε να διορθωθεί η αξιολόγηση.

 

Δηλώστε κατά προτίμηση το τηλέφωνο που είχατε δηλώσει στην τελευταία παραγγελία

Παρακαλούμε αξιολογήστε μόνο τα προϊόντα που παραλάβατε από το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021.


Ελαιόλαδο


Κρεμμύδια - Σκόρδα


Μέλι


Σύκα ξερά


Κρητικά Παξιμάδια

 


Απορρυπαντικά


Χαρτικά

Γράψτε τις παρατηρήσεις σας για τα προϊόντα και για τον τρόπο παραλαβής τους.


Γνώμη για την Απευθείας Διάθεση και την κίνηση

Πως αξιολογείτε την 64η απευθείας διάθεση από πλευράς οργάνωσης και εξυπηρέτησής σας
Πως αξιολογείτε την κίνηση "Κάστρο Αλληλεγγύης" με βάση όλες τις απευθείας διαθέσεις
Γράψτε τις παρατηρήσεις ή τις υποδείξεις σας για την κίνηση "Κάστρο Αλληλεγγύης" και για τις απευθείας διαθέσεις στις τρέχουσες συνθήκες.
Σημαντικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης όπως ακριβώς εμφανίζεται. Αγνοήστε τα γκρίζα σκιασμένα γράμματα.