Απολογισμός 2013 - Απευθείας διαθέσεις

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία όλων των απευθείας διάθεσεων προϊόντων, οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013 με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν, ο αριθμός και το ποσοστό των ανεκτέλεστων. Οι «Πρόσθετες / Επιπλέον Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας και κυρίως όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης.

 

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

 

Σύνολα

2320

2190

130

5,6%

115

1057

45,6%

3229

88.559

86.274

 

Βλέπουμε μια τάση σταθεροποίησης σε επίπεδα ανώτερα των 600 παραγγελιών, ανεξαρτήτως του αριθμού και των ειδών των προϊόντων που περιλαμβάνει η απευθείας διάθεση. Ο απολογισμός όλης της χρονιάς (οι 7 διαθέσεις σε 7 μήνες) δείχνει περισσότερες από 20πλάσιες παραγγελίες σε σχέση με αυτές της δύσκολης αρχής ενώ σε επίπεδο κιλών δείχνει 30πλάσιες ποσότητες.

Οι πολίτες της Λαμίας γνωρίζουν και αγκαλιάζουν την κίνηση όλο και περισσότερο και ο αριθμός των ειδών - προϊόντων που εντάσσονται στις απευθείας διαθέσεις συνεχώς διευρύνεται. Ακόμη και στην τελευταία διάθεση πάνω από 200 συμπολίτες μας παρήγγειλαν για πρώτη φορά, οι περισσότεροι εμπρόθεσμα, ενώ ο αριθμός όσων έχουν παραγγείλει έστω και μία φορά έχει ξεπεράσει τους 1600.

Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες ήταν πάντα λίγες σε αριθμό και το ποσοστό τους σε σχέση με τις αρχικές ήταν πολύ μικρό και συνεχώς μειούμενο. Ιδιαίτερα όμως τα ποσοστά 2,1% και 3,7% (όσων δεν προσήλθαν στις δύο τελευταίες διαθέσεις) δείχνουν την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

Το ποσοστό 45,6% των πρόσθετων σε σχέση με τις αρχικές παραγγελίες παρέμεινε σημαντικό. Ο στόχος μας για τη μείωσή του δεν είχε απήχηση σε αρκετούς συμπολίτες μας, οι οποίοι επιμένουν να έρχονται χωρίς παραγγελία, δυσκολεύοντας τη διαδικασία της διάθεσης και το προγραμματισμό της.

Είχαμε από την αρχή επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες - επιτόπου παραγγελίες, γιατί έτσι έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά, πετυχαίνοντας παράλληλα την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών, που είναι άλλωστε και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία σχεδόν ένας στους δύο, από όσους έρχονται χωρίς παραγγελία, έρχεται ευκαιριακά. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, που η κατάργησή της θα απελευθερώσει εθελοντές, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων έχουν έγκαιρα παραγγείλει.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

7η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στην τρίτη στήλη του πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα. Στην επόμενη στήλη φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν.

Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες ήταν πάντα λίγες σε αριθμό και το ποσοστό τους σε σχέση με τις αρχικές ήταν πολύ μικρό και συνεχώς μειούμενο. Το ποσοστό 3,7% (όσων δεν προσήλθαν στην τελευταία διάθεση) θεωρείται επίσης πολύ μικρό και δείχνει την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισαν (και αυτή τη φορά) οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

Οι πρόσθετες, επιπλέον παραγγελίες, είναι αυτές που καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας και κυρίως αυτές που καταχωρήθηκαν επιτόπου για λογαριασμό όσων ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς προηγουμένως να παραγγείλουν. Βλέπουμε ότι το ποσοστό των πρόσθετων σε σχέση με τις αρχικές παραγγελίες είναι σημαντικό. Στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί.

Έχουμε επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες, γιατί έτσι έρχονται σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά, και γιατί έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

 

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

 

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα συνολικά κιλά και το ποσόν της κάθε απευθείας διάθεσης. Βλέπουμε μια τάση σταθεροποίησης σε επίπεδα ανώτερα των 600 παραγγελιών, ανεξαρτήτως του αριθμού και των ειδών των προϊόντων που περιλαμβάνει η απευθείας διάθεση.

Στην τελευταία διάθεση πάνω από 200 συμπολίτες μας παρήγγειλαν για πρώτη φορά, οι περισσότεροι εμπρόθεσμα, ενώ ο αριθμός όσων έχουν παραγγείλει έστω και μία φορά έχει ξεπεράσει τους 1600. Οι πολίτες της Λαμίας γνωρίζουν και αγκαλιάζουν την κίνηση όλο και περισσότερο και ο αριθμός των ειδών - προϊόντων που εντάσσονται στις απευθείας διαθέσεις συνεχώς διευρύνεται.

Όμως η διεύρυνση ειδών και παραγγελιών αυξάνει τις υποχρεώσεις της κίνησης μας και τις ανάγκες σε εθελοντές. Στην τελευταία διάθεση εξυπηρετήθηκαν και πάλι αμέσως από την γραμματεία όσοι τήρησαν το προκαθορισμένο ωράριο προσέλευσης. Ζητάμε τη βοήθεια όλων σας ώστε στις θέσεις παραλαβής να υπάρχουν περισσότεροι εθελοντές για καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας με λιγότερη κούραση των εθελοντών.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Σελίδα 9 από 11