6η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στην τρίτη στήλη του πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα. Στην επόμενη στήλη φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν.

Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες ήταν πάντα λίγες σε αριθμό και το ποσοστό τους σε σχέση με τις αρχικές ήταν πολύ μικρό και συνεχώς μειούμενο. Όμως το ελάχιστο ποσοστό 2,1% (όσων δεν προσήλθαν στην τελευταία διάθεση) αποτελεί μοναδικό ρεκόρ και δείχνει την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

Οι πρόσθετες, επιπλέον παραγγελίες, είναι αυτές που καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας και κυρίως αυτές που καταχωρήθηκαν επιτόπου για λογαριασμό όσων ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς προηγουμένως να παραγγείλουν. Βλέπουμε ότι το ποσοστό των πρόσθετων σε σχέση με τις αρχικές παραγγελίες είναι σημαντικό. Είχαμε πετύχει τη συνεχή μείωσή του, η οποία στην τελευταία διάθεση ανακόπηκε. Στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί.

Έχουμε όμως επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες για δύο λόγους. Πρώτον έτσι έρχονται σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά. Δεύτερον έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

 

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα συνολικά κιλά και το ποσόν της κάθε απευθείας διάθεσης. Η μικρή μείωση του αριθμού των παραγγελιών που υλοποιήθηκαν στην τελευταία διάθεση σε σύγκριση με την προηγούμενη, της 2ας Νοεμβρίου, είναι στην πραγματικότητα αύξηση αν ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον μία στις πέντε από τις παραγγελίες των προηγουμένων διαθέσεων περιλάμβαναν μόνο πατάτες.

Οι πολίτες της Λαμίας γνωρίζουν και αγκαλιάζουν την κίνηση όλο και περισσότερο και ο αριθμός των ειδών - προϊόντων που εντάσσονται στις απευθείας διαθέσεις διευρύνεται. Όμως η διεύρυνση ειδών και παραγγελιών αυξάνει τις υποχρεώσεις της κίνησης μας και τις ανάγκες σε εθελοντές. Στην τελευταία διάθεση εξυπηρετήθηκαν και πάλι αμέσως από την γραμματεία (με αύξηση των εθελοντών) όσοι τήρησαν το προκαθορισμένο ωράριο προσέλευσης.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Συγκεντρωτικά στοιχεία απευθείας διαθέσεων

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία των μέχρι τώρα απευθείας διαθέσεων προϊόντων, που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στην τρίτη στήλη «Παραγγελίες/Αρχικές» φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ πριν από κάθε διάθεση του Σαββάτου. Με την εξαίρεση της διάθεσης της 6ης Ιουλίου έχουμε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό παραγγελιών.

Στην επόμενη στήλη φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν. Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες είναι λίγες σε αριθμό και το ποσοστό τους σε σχέση με τις αρχικές παραμένει μικρότερο του 10%, ένα όριο που θεωρείται αποδεκτό. Μέσα στις ανεκτέλεστες περιλαμβάνονται και παραγγελίες που μπορεί να οφείλονται σε λάθη, όπως διπλές καταχωρήσεις. Γι αυτό δίπλα φαίνονται οι ουσιαστικά ανεκτέλεστες, οι οποίες χαρακτηρίζονται μοναδικές.

Οι πρόσθετες, επιπλέον παραγγελίες είναι αυτές που καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας, την Πέμπτη το βράδυ, αλλά κυρίως αυτές που καταχωρήθηκαν επιτόπου για λογαριασμό όσων ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς προηγουμένως να παραγγείλουν. Βλέπουμε ότι το ποσοστό των πρόσθετων σε σχέση με τις αρχικές παραγγελίες είναι σημαντικό αλλά συνεχώς μειώνεται.

Στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί πολύ περισσότερο. Έχουμε όμως επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες για δύο λόγους. Πρώτον έτσι έρχονται σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά. Δεύτερον έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των παραγωγών, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ.
(%)

Μοναδ. ανεκτέλ

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

 

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα συνολικά κιλά και το συνολικό ποσόν της κάθε απευθείας διάθεσης. Η αύξηση του αριθμού τους στην τελευταία διάθεση σε σύγκριση με την δεύτερη, της 8ης Ιουνίου, είναι της τάξης του 37%, ενώ σε επίπεδο αξίας αυτή είναι της τάξης του 88%. Και αυτό όταν ήδη στη δεύτερη διάθεση, σε σχέση με την πρώτη, είχαμε αυξήσεις της τάξης του 263% και του 430% αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στο ότι οι πολίτες της Λαμίας γνωρίζουν και αγκαλιάζουν την κίνηση όλο και περισσότερο και στο ότι διευρύνεται ο αριθμός των ειδών - προϊόντων που εντάσσονται στις απευθείας διαθέσεις. Όμως η διεύρυνση ειδών και παραγγελιών αυξάνει τις υποχρεώσεις της κίνησης μας και τις ανάγκες σε εθελοντές. Ήδη επεξεργαζόμαστε τρόπους για να μην ξανασυμβούν οι καθυστερήσεις, που παρατηρήθηκαν σε δύο χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της τελευταίας διάθεσης. Η καλύτερη τήρηση του προκαθορισμένου ωραρίου προσέλευσης, ο διπλασιασμός των εθελοντών της γραμματείας, η διπλή σειρά παραλαβής των προϊόντων (διπλάσιοι εθελοντές) και η καλύτερη οργάνωση είναι υπό συζήτηση.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Σελίδα 10 από 11