5η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στην τρίτη στήλη του πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ πριν από κάθε διάθεση του Σαββάτου. Στην επόμενη στήλη φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν. Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες είναι λίγες σε αριθμό και το ποσοστό τους σε σχέση με τις αρχικές παραμένει μικρό και συνεχώς μειούμενο.

Οι πρόσθετες, επιπλέον παραγγελίες είναι αυτές που καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας, την Πέμπτη το βράδυ, αλλά κυρίως αυτές που καταχωρήθηκαν επιτόπου για λογαριασμό όσων ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς προηγουμένως να παραγγείλουν. Βλέπουμε ότι το ποσοστό των πρόσθετων σε σχέση με τις αρχικές παραγγελίες είναι σημαντικό αλλά συνεχώς μειώνεται.

Στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Έχουμε όμως επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες για δύο λόγους. Πρώτον έτσι έρχονται σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά. Δεύτερον έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των παραγωγών, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

 

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ.
(%)

Μοναδ. ανεκτέλ

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

 

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα συνολικά κιλά και το συνολικό ποσόν της κάθε απευθείας διάθεσης. Η αύξηση του αριθμού των παραγγελιών που υλοποιήθηκαν στην τελευταία διάθεση σε σύγκριση με την προηγούμενη, της 21ης Σεπτεμβρίου, είναι της τάξης του 23%. Και αυτό όταν ήδη σε εκείνη τη διάθεση, σε σχέση με την δεύτερη, είχαμε αύξηση της τάξης του 33%.

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στο ότι οι πολίτες της Λαμίας γνωρίζουν και αγκαλιάζουν την κίνηση όλο και περισσότερο και στο ότι διευρύνεται ο αριθμός των ειδών - προϊόντων που εντάσσονται στις απευθείας διαθέσεις. Όμως η διεύρυνση ειδών και παραγγελιών αυξάνει τις υποχρεώσεις της κίνησης μας και τις ανάγκες σε εθελοντές

Στην τελευταία διάθεση εξυπηρετήθηκαν αμέσως από την γραμματεία (με αύξηση των εθελοντών) όσοι τήρησαν το προκαθορισμένο ωράριο προσέλευσης. Επίσης εφαρμόστηκε η διπλή σειρά παραλαβής των προϊόντων (με υπερπροσπάθεια όμως των εθελοντών). Οι λίγες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν (οφειλόταν κυρίως σε εμπλοκή μιας ταμειακής) θα αντιμετωπιστούν με περισσότερους εθελοντές, πιο έγκαιρη προετοιμασία και καλύτερη οργάνωση.

 

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Σελίδα 11 από 11