Απολογισμός 15ης ανοιχτής συνέλευσης

 

Απολογισμός 15ης συνέλευσης - Ειδική απευθείας διάθεση

Πραγματοποιήθηκε, στις 24/10, η 15η ανοιχτή συνέλευση της κίνησής μας. Στα θετικά της, η μεγάλη συμμετοχή παραγωγών βιολογικών προϊόντων και οικοτεχνιών από την περιοχή μας. Μετά την ενημέρωση της συνέλευσης, για τα προϊόντα που παράγουν, συζητήθηκε διεξοδικά το ενδεχόμενο διοργάνωσης μιας εμβόλιμης απευθείας διάθεσης (μετά τις 10 Νοεμβρίου και πριν τις 15 Δεκεμβρίου).

Η πιο πιθανή ημερομηνία για αυτή την ειδική απευθείας διάθεση, αν λυθούν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα, είναι η 24η Νοεμβρίου 2018. Θα δοθεί έτσι η ευκαιρία σε όλους μας να γνωρίσουμε σημαντικές προσπάθειες και ιδιαίτερα, ποιοτικά προϊόντα, που παράγονται πολύ κοντά μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής είναι η ευρύτερη συμμετοχή εθελοντών και η ενεργοποίηση και συνεργασία των παραγωγών.

Εκτός από το παραπάνω θέμα (και πέρα από τα καθιερωμένα) από τη συντονιστική ομάδα είχε γίνει προετοιμασία και για τη συζήτηση του συντονισμού τοπικών φορέων - συλλόγων - κινήσεων αλληλεγγύης πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό το θέμα, λόγω μικρής συμμετοχής (οι περισσότεροι από τους παρόντες το γνώριζαν από τη συζήτηση της συντονιστικής ομάδας), δεν συζητήθηκε.

Ας αναλογιστούμε ότι είναι δύσκολο για τη συντονιστική ομάδα (αν και σχετικά πολυπληθής) να συνεχίζει μόνη της και μάλιστα να διευρύνει τις δραστηριότητες της κίνησης. Χρειάζεται η συμμετοχή περισσοτέρων στο σχεδιασμό τους και όχι μόνο στην υλοποίησή τους.