Αποφάσεις Ανοιχτής Συνέλευσης 16-10-2014Έγινε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η 7η ανοιχτή συνέλευση (*) της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς μεσάζοντες Λαμίας». Είχαμε μια σχετικά ικανοποιητική προσέλευση καθώς και τη συμμετοχή (έστω και λίγων) νέων παραγωγών και νέων εθελοντών. Βέβαια οι δικές μας προσδοκίες (ως προς την προσέλευση) ήταν μεγαλύτερες.

Φαίνεται ότι η εκστρατεία γνωστοποίησης που προηγήθηκε (προσκλήσεις στην πρόσφατη 14η διάθεση προϊόντων, emails και sms) δεν ήταν αποτελεσματική ή δεν θεωρήθηκε σημαντική (από περισσότερους) η συμμετοχή στην ανοιχτή συνέλευση.

Έγινε ενημέρωση και απολογισμός των τελευταίων διαθέσεων προϊόντων και παρουσιάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία της 13ης και της 14ης απευθείας διάθεσης.  Έγινε επίσης ενημέρωση για τις παράλληλες δράσεις της κίνησης με τις συλλογές ειδών και τις δωρεές σε συνεργασία με άλλους φορείς ή όχι.

Ακολούθησε ενημέρωση για το νέο θεσμικό πλαίσιο (τροχοπέδη στην πρωτογενή παραγωγή) σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο και αποφασίστηκε η συμμετοχή της κίνησής μας στην πανελλαδική διαμαρτυρία που οργανώνεται από όλες τις κινήσεις «Χωρίς μεσάζοντες».

Ένα βασικό ζήτημα που συζητήθηκε (το πως πρέπει να αντιμετωπιστεί) είναι αυτό των επιτόπου προμηθειών χωρίς παραγγελίες. Επισημάνθηκε ότι αυτό:

  • Δημιουργεί πολύ περισσότερο φόρτο γιατί πρέπει να γίνεται χειρόγραφη παραγγελία (σε αντίθεση με την αυτόματη εκτύπωση).
  • Δημιουργεί αναστάτωση σε σχέση με την επάρκεια των ποσοτήτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα που έρχονται από μακρυά.
  • Δείχνει ένα πνεύμα, όταν γίνεται συνειδητά, άρνησης της συνεισφοράς σε μια συλλογική προσπάθεια (μαζική παραγγελία – οργάνωση διάθεσης).
  • Δείχνει ένα πνεύμα, όταν γίνεται συστηματικά, περιφρόνησης των συλλογικών διαδικασιών από τα αποτελέσματα των οποίων (καλύτερες τιμές - ποιότητα) και μόνο θέλουν κάποιοι να επωφεληθούν.

Πρέπει να τονιστεί σε όλους τους τόνους ότι πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια, η οποία δεν είναι λαϊκή αγορά. Άλλος είναι ο ρόλος των λαϊκών αγορών (συγκρίνεις τιμές-ποιότητες, βλέπεις καινούργια προϊόντα, κάνεις τη βόλτα σου κλπ) με τις οποίες δεν έχουμε καμμία αντίθεση και τις οποίες άλλωστε κι εμείς προτιμάμε για τις υπόλοιπες αγορές μας.

Ακούστηκαν προτάσεις για τον περιορισμό ίσως και την κατάργηση των επιπλέον (επιτόπου) παραγγελιών και για την ελάφρυνση του έργου των εθελοντών και της συντονιστικής ομάδας σχετικά με την ενημέρωση – γνωστοποίηση των απευθείας διαθέσεων, όπως η μείωση του αριθμού των τηλεφωνικών ενημερώσεων και των sms που στέλνονται, από τη στιγμή που η κίνηση έχει γίνει περισσότερο γνωστή.

Όλα αυτά θα εξειδικευτούν από τη νέα συντονιστική ομάδα, που προέκυψε από τη συνέλευση και η οποία θα πρέπει να βοηθηθεί από περισσότερους εθελοντές αλλά και από όλους όσους συμμετέχουν στις απευθείας διαθέσεις. Ας μη θεωρούμε δεδομένο (δεν φτάνουν μόνο τα καλά λόγια) ότι πάντα κάποιοι θα μπορούν να οργανώνουν τις διανομές.

Αυτό δεν σχετίζεται ούτε με κούραση (ίσως κάποιες στιγμές έγινε κι αυτό) ούτε με πλήξη όμως αυτό δεν είναι ο λόγος να περιμένουμε τα πάντα από κάποιους. Άλλωστε η διεύρυνση πάντα δίνει καινούργιες ιδέες. Δεν μηδενίζουμε τις νέες συμμετοχές που ήδη έχουμε αντίθετα χαιρόμαστε γι’ αυτές.

(*)  Προσπαθούμε με συνέπεια (και όχι πάντα με μεγάλη συμμετοχή) να οργανώνουμε τακτικά αυτή τη διαδικασία ώστε να ανανεώνεται η συντονιστική ομάδα και να γίνονται γνωστά σε περισσότερους τα ζητήματα οργάνωσης της κίνησης.

Η συντονιστική ομάδα