Ηλεκτρικό Ρεύμα - Υπολογισμός Ρήτρας

 

Υπολογισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής

Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο της ΔΕΗ:

«H Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας είναι μηχανισμός αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας αποτυπώνεται στο εκάστοτε τιμολόγιο προμήθειας. Στον τύπο υπολογισμού για την Πίστωση/Χρέωση Αναπροσαρμογής όλες οι μεταβλητές είναι δημοσιευμένες  και ευχερώς επαληθεύσιμες από τους πελάτες. Αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού μπορείτε να δείτε εδώ.»

Τα «αναλυτικά» παραδείγματα

Εκεί θα διαβάσετε: «Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας που εφαρμόζει η ΔΕΗ  αντικατοπτρίζει…. Από την εφαρμογή της Ρήτρας ενδέχεται να προκύπτει χρεωστική η πιστωτική Χρέωση Αναπροσαρμογής». Εδώ … γελάμε!

Στο ίδιο κείμενο υπάρχουν και ορισμένα παραδείγματα, για κατανάλωση 1000kWh ανά μήνα. Παρ’ όλο που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα (αφού προβλέπουν ακόμη και μειώσεις) τα παραθέτουμε συγκεντρωμένα στον παρακάτω πίνακα:

Παραδείγματα από ΔΕΗ

Τρόπος υπολογισμού

Ο συντελεστής Υ μήνα (3η στήλη), υπολογίζεται από τον τύπο: Υ=α*x, όπου:

Τα α, β είναι συντελεστές προσαύξησης με τιμές: α=1,15 και β=0,0115 €/kWh. Το x προκύπτει από πίνακα. Θαυμάστε πως περιγράφεται στο ίδιο κείμενο (αντιγράφουμε ακριβώς):

« ₀ x ίσο με τον αριθμητικό μέσο όρο Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς της Προ-Ημερήσιας Αγοράς του προηγούμενου μήνα, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market)»

Ίσως για να ικανοποιηθεί το ρηθέν «ευχερώς επαληθεύσιμες από τους πελάτες». Στην ιστοσελίδα θα βρείτε την τιμή εκκαθάρισης αγοράς (ΤΕΑ) ανά μεγαβατώρα (€/MWh). Στα παραδείγματα, του πιο πάνω πίνακα, αυτές οι τιμές (ΤΕΑ) είναι 24, 32, 35 (€/MWh) αντίστοιχα. Όπως θα δείτε αυτές είναι πολύ ρεαλιστικές!

Θα διαπιστώσετε λοιπόν, πιο εύκολα μπορείτε από εδώ, ότι οι τιμές από τον Ιανουάριο του 2021 ήταν ήδη στα 52,52 €/MWh, τον Ιούλιο ήταν στα 102,86 €/MWh, τον Δεκέμβριο 2021 έφτασε τα 235,38 €/MWh και τον Μάρτιο ανέβηκε στα 272,68 €/MWh.

Πριν να δώσουμε τα δικά μας πραγματικά παραδείγματα θα επεξηγήσουμε σύντομα το τρίτο παράδειγμα (Π3) του παραπάνω πίνακα (τα άλλα δύο είναι ανάξια σχολιασμού). Οι πράξεις υπολογισμού είναι:                                               Υ = 1,15*0,035+0,0115 = 0,05175          (3η στήλη του πίνακα).

Σύμφωνα με τον τύπο, όταν το Υ υπερβαίνει το L_u=0,05 (άνω όριο αναφοράς), τότε προκύπτει χρέωση ανά κιλοβατώρα:         Υ - L_u  =  0,05175 - 0,05 = 0,00175     (6η στήλη του πίνακα).

Τρόπος υπολογισμού με πραγματικά παραδείγματα

Θα εφαρμόσουμε τον τρόπο υπολογισμού της Ρήτρας στα παραδείγματα που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο σημείωμά μας και φαίνονται στην πιο κάτω εικόνα. Το πρώτο παράδειγμα αφορά την περίοδο κατανάλωσης 26/8/21-27/12/21, ενώ το δεύτερο την περίοδο 7/10/21-6/2/22. Για κάθε μήνα υπολογίζεται διαφορετικό ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής ανά κιλοβατώρα, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Με βάση την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (2η στήλη του πιο κάτω πίνακα), υπολογίζεται, με τον τρόπο που προαναφέραμε, ο συντελεστής (Y- L_u) του μήνα (3η στήλη). Αυτός εκφράζει την επιπλέον χρέωση ανά κιλοβατώρα, αντίστοιχη με τον μήνα της 1ης στήλης.

Αυτή η αύξηση θα εφαρμοστεί στην κατανάλωση του επόμενου μήνα και θα δώσει μια τελική τιμή (5η στήλη), η οποία δίνεται για να έχετε μια γνώση της χρέωσης μαζί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στην επόμενη (6η) στήλη δίνεται το ποσοστό αύξησης σε σχέση με την αρχική, «συμφωνηθείσα», τιμή της κιλοβατώρας που είναι, για την ΔΕΗ και για συνηθισμένες καταναλώσεις: 0,11058€.

Αναλυτικά Παραδείγματα

Στην ανάλυση των παραδειγμάτων: η συνολική κατανάλωση, κιλοβατώρες, του τετράμηνου (αλλά και του οποιουδήποτε διαστήματος) διαιρούνται με τον ακριβή αριθμό των ημερών (εδώ 124 και 123 αντίστοιχα). Ο συνολικός αριθμός των ημερών επιμερίζεται (στήλες 7 και 11) στους αντίστοιχους μήνες του διαστήματος κατανάλωσης – εκκαθάρισης. Αντίστοιχα στις στήλες 8η και 12η υπολογίζεται η επιμερισμένη (αναλογική) κατανάλωση ανά μήνα.   

Πολλαπλασιάζοντας την εφαρμοζόμενη αύξηση (4η στήλη) με την αναλογική κατανάλωση μήνα (8η ή 12η στήλη) προκύπτει η ρήτρα αναπροσαρμογής ανά μήνα (στήλες 9 και 13). Στο κάτω μέρος, στα σύνολα, εμφανίζονται τα ποσά 63,19€ και 141,66€, τα οποία εμφανίζονται στο τμήμα «Χρεώσεις Προμήθειας ΔΕΗ» του εκκαθαριστικού λογαριασμού, ως «Ρήτρα Αναπροσαρμογής», με πιθανή απόκλιση μερικών λεπτών λόγω διαφορετικής εφαρμογής στρογγυλοποιήσεων. Τα υπόλοιπα σύνολα δίνονται για επαλήθευση των υπολογισμών.

Σε προηγούμενο σημείωμά μας, είχε αναφερθεί ότι στα παραδείγματα η Ρήτρα αντιπροσωπεύει «καπέλο» 138%-177%. Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς εξηγείται αναλυτικά πως αυτή προκύπτει. Σε άλλο σημείωμά μας θα εξηγηθεί αναλυτικά πώς προκύπτουν οι πιστώσεις ΤΕΜ (Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης), δηλαδή τα αφαιρούμενα ποσά με την ένδειξη «Πίστωση ΤΕΜxxxkWh» ή «Έκπτωση Ενέργειας» που εμφανίζονται ενδιάμεσα.

Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Να επαναλάβουμε, όπως και στα προηγούμενα σημειώματά μας, ότι περιμένουμε τις απόψεις σας και τη συμμετοχή σας σε αναλυτικές επεξεργασίες και στον αγώνα για ενημέρωση – ενεργοποίηση. Επικοινωνία στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Προς το παρόν, τα παραδείγματά μας αναφέρονται στη ΔΕΗ (αφορά την πλειονότητα των καταναλωτών) και είναι με μεταβλητό τιμολόγιο που είναι το συνηθισμένο. Σε ένα σημείωμα δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε τους λογαριασμούς όλων των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε στη διάθεσή σας και για ανάλυση των λογαριασμών των τελευταίων. Πάντως όλοι ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία (ρήτρα αναπροσαρμογής κλπ) με κάποιες λεπτομέρειες, που πολλές φορές οδηγούν σε επιβαρύνσεις (ίσως και μεγάλες).

Αυτό το άρθρο σε μορφή PDF

Το δεύτερο άρθρο σε μορφή PDF

Το πρώτο άρθρο σε μορφή PDF